Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

”MP-rapport buntar ihop kristna och högerpopulister”

Högerextrema och kristna klumpas ihop i en rapport om ”anti-gender-rörelsen” som gjorts av Ulrika Westerlund, tidigare RFSL-ordförande och nu regeringens utredare om ”omvändelsterapi”.
Hon tog fram den på beställning av partikamraten, MP:s Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke.

En beklämmande beskrivning, menar Jacob Rudenstrand på Svenska evangeliska alliansen (SEA) om rapporten.

Nyheter · Publicerad 07:00, 14 jul 2022

Som Världen idag berättade i tisdags sitter hbtq-aktivisten Ulrika Westerlund, tidigare RFSL-ordförande, på flera stolar. Trots sin mångåriga kamp för att slopa stöd till kyrkor med ”fel” teologi i hbtq-frågor har hon som myndighetsutredare fått makt över bland annat samfundsstöd.

I dag berättar vi om den rapport som Westerlund författade förra året. SEA är en av flera kristna aktörer som nämns i rapporten som Westerlund tagit fram på Bah Kunkes uppdrag. I vilken roll Westerlund agerat denna gång, som miljöpartist, projektledare på MUCF, hbtq-aktivist eller något annat, framgår inte. Men klart är att samma typ av kritik mot kristna aktörer framkommer här som Westerlund lyft fram under hela sin karriär.

I rapporten hänvisas flitigt till lobbygrupper såsom RFSL och RFSU, hennes tidigare arbetsgivare, och syftet är att attackera KD och SD samt kristna organisationer med en äktenskapssyn Westerlund ogillar.

I texten beskrivs alla ifrågasättanden, diskussioner och ställningstaganden som inte ligger i linje med transideologi eller transrörelsens önskemål, som ”anti gender-aktiviteter”.

Här nämns också kristna aktörer som Claphaminstitutet och Världen idag samt juristfirman Skandinaviska människorättsadvokaterna, i samma andetag som såväl konservativa som högerextrema element.

Aktörer som vill begränsa wokeinslag och transideologi i syfte att värna barnen beskylls för att använda barn som vapen mot ”mänskliga rättigheter och könsrättvisa”.

Westerlunds rapport användes av Bah Kuhnke kort efter att den lanserats för att gå till attack mot KD och SD i en debattartikel i Expressen. Senare har rapporten också använts som underlag för samtal inför publik på flera platser. I presentationen av dessa samtal beskrivs kristna som inte delar synen på trans- och hbtq-frågor som ”fundamentalister”. Under samtalen medverkar ingen med en avvikande åsikt vad gäller rapportens innehåll, utan endast representanter för RFSL, RFSU och Miljöpartiet.

Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare på SEA och författare till boken Den första rättigheten som handlar om religionsfrihet, har reagerat på rapporten.

– Alice Bah Kuhnke, tidigare samfundsminister, klumpar själv i inledningen ihop kristna med högerpopulistiska ledare som hon menar ”slår mot samhällets mest utsatta”. Det är väldigt beklämmande att bunta ihop högerpopulister med kristna aktörer som arbetar för att hjälpa konvertiter, flyktingar, traffickingoffer och förföljda kristna.

Rudenstrand säger angående MUCF:s rapport gällande omvändelseterapi att det är positivt att man vill komma åt de sammanhang där tvång och manipulation används och där människor far illa.

– Det som är problematiskt är om en person som är attraherad av någon av samma kön söker själavård eller bön hos en pastor eller präst med klassiskt kristen syn på sexualitet och äktenskap. Då kommer samtalet in på att leva som Jesu lärjunge. Att då till exempel råda någon att leva i celibat kan enligt vissa vara uttryck för omvändelseförsök. Därför behövs det en tydlig definition av vad man egentligen menar.

Risken är att kyrkor och kristna ledare drar sig undan från att själavårda homosexuella av rädsla för att hängas ut i media eller uppfattas som inskränkt, menar han.

– Det blir i sig en diskriminering av de homosexuella som vill men då får svårt att söka sig till sammanhang med en klassiskt kristen syn.

Rudenstrand påpekar att de eventuella nya bestämmelserna om tvång och manipulation framöver måste gälla alla grupper.

– Nu talas det knappast om de sammanhang där sexualiteten beskrivs som flytande och där man säger att man kan byta mellan olika läggningar eller att könsidentiten är flytande. Även detta bör inkluderas i definitionen av omvändelseterapi.

– Det kan inte bara vara så att det inriktar sig på homosexuella, lagen ska vara lika för alla och också gälla till exempel en pojke som får höra att ”du är säkert en liten flicka fångad i en pojkes kropp”.

Många, inte minst biologiska flickor, har den senaste tiden visat sig bli drivna i en viss riktning av aktivister, vård eller grupptryck när det gäller könsidentitet, säger Rudenstrand.

Alice Bah Kuhnke, tidigare samfundsminister, klumpar själv i inledningen ihop kristna med högerpopulistiska ledare som hon menar ”slår mot samhällets mest utsatta”.

Frågorna till Ulrika Westerlund

• Liksom i den första delen av denna granskning har Världen idag ställt frågor till Ulrika Westerlund, som hon valt att inte svara på. Frågorna löd:

• ”I slutet av förra året sammanställde du en rapport på uppdrag av Alice Bah Kuhnke (MP) om den sk ”anti gender-rörelsen”. Det framgår dock inte i vilken egenskap du skrev rapporten – var det som miljöpartist, projektledare på MUCF, sakkunnig vad gäller hbtq-frågor, eller i någon annan roll?

• ”I rapporten länkas en rad kristna grupper med konservativa och högerextrema grupper och dessa framställs som att ingå i en gemensam rörelse. Ser du något problematiskt i en sådan framställning?”

26 irakiska medborgare tvångsutvisade från Sverige

Politik. 26 irakiska medborgare har tvångsutvisats från Sverige. Transporten genomfördes under tisdagen,... onsdag 27/9 22:00

När ska polletten trilla ner hos våra teologer och pastorer?

Ledare Tidskriften The Spectator, en brittisk veckotidning med fokus på politik, publicerade förra veckan... onsdag 27/9 00:10

Misstänkt båt var i Sverige före Nord Stream-sabotaget

Nord Stream. Den tyska segelbåten Andromeda misstänks ha använts vid sprängningarna av gasledningarna Nord... onsdag 27/9 19:00

Trefaldighetskyrkan i Arvika utsatt för skadegörelse

Arvika. Trefaldighetskyrkan i Arvika har utsatts för omfattande skadegörelse. Kyrkan är därmed för... onsdag 27/9 16:00

Yom Kippur – en medicin mot offermentalitet

Israelkrönika I går (måndag) inföll Yom Kippur i Israel. Under dagen befann jag mig i Tiberias tillsammans med en... onsdag 27/9 00:00