Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

MP: Genuspedagog på alla förskolor

En granskning som Skolinspektionens gjort visar att var tredje förskola inte följer skollagens krav på att aktivt motverka traditionella könsroller. Det har fått politiker att reagera, men på väldigt olika sätt. Miljöpartiet kräver att varje förskola i landet får tillgång till en genuspedagog, medan Kristdemokraterna menar att genuspedagogik inte efterfrågas av föräldrarna.

Nyheter · Publicerad 00:00, 16 feb 2012

Skollagen säger att förskolan ska arbeta för att traditionella könsmönster bryts. När Skolinspektionen granskat hur det ser ut i verksamheterna får var tredje förskola underkänt. Nu vill Miljöpartiet se att varje förskola i landet får tillgång till en genuspedagog, det ska ligga på kommunens ansvar att sådan kompetens finns att tillgå. Partiet vill också satsa 10 miljoner kronor i Stockholms stad för att bland annat satsa på genusutbildning.

- Vi tycker att det är en rättighetsfråga och det är viktigt att man följer målen i förskolans läroplan, säger Daniel Helldén, oppositionsborgarråd för MP i Stockholms stad, till Dagens nyheter på nätet.
Han menar att det görs alldeles för lite vad gäller jämställdhet i förskolorna och orsaken till bristerna som Skolinspektionen rapporterar, som är stora inte minst i Stockholm, beror på att genusfrågan är kontroversiell.
- Men vi har ett nationellt mål om att förskolan ska motverka traditionella könsroller och då anser vi att man ska arbeta efter dem för att barn ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar. Konstigt nog så är det kontroversiellt att ge barn möjligheter, säger han till tidningen.

Men Kristdemokraterna reagerade på motsatt vis efter Skolinspektionens granskning. I en debattartikel på svt.se skriver partiets familjepolitiska talesperson Emma Henriksson att genuspedagoger inte är något som efterfrågas av föräldrar. Hon kallar diskussionen om särskilda genuspedagoger märklig.

"Vi kristdemokrater har egentligen inga problem med genuspedagogiken. Vi anser att det är föräldrarna som ska välja barnomsorg för sina barn. De som vill välja en förskola eller ett familjedaghem med genuspedagogisk profil borde kunna göra det. De som väljer att prioritera en annan inriktning bör kunna välja det. Men grundförutsättningen i all barnomsorg som finansieras av offentliga medel ska vara att alla barn behandlas likvärdigt", skriver Emma Henriksson.

Hon framhåller vikten av att i större utsträckning diskutera förskolans kvalitet i form av allt för stora barngrupper eller långa dagar för barnen. Dessutom behöver valfrihet i barnomsorgen lyftas ytterligare.
"Vad som saknas är möjligheten att göra fria val. Där behövs de stora förändringarna", menar Emma Henriksson.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00