Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

MP anklagar Israel för ”utomrättsligt dödande”

Miljöpartiet hävdar nu att Israel använder sig av utomrättsligt dödande. Det var en sådan antydan från förre utrikesministern Margot Wallström (S) som orsakade en djup diplomatisk kris mellan Sverige och Israel.

– Miljöpartiet bekräftar med detta uttalande att man är ett ytterlighetsparti i frågor som rör utrikespolitik, säger Martin Blecher på Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Nyheter · Publicerad 10:00, 10 sep 2022

Påverkansorganisationen Palestinagrupperna, som bland annat förespråkar bojkott av israeliska varor, har gjort en enkät med riksdagspartierna om hur man ser på Mellanösternkonflikten. Skarpast i formuleringarna om Israel är MP och V.

Miljöpartiet skriver bland annat: ”Vi vill självklart se sanktioner mot Israel, som borde ha varit på plats sedan länge” och att den svenska regeringen ”måste markera hårdare mot Israel”.

På frågan hur man ser på beskyllningar om apartheid från israeliska sidan svarar MP:

”Att Israels tvångsförflyttningar av palestinier, konfiskeringar av palestinsk mark, utomrättsligt dödande och ojämlikhet inom rättssystemet utgör apartheid, är en helt rimlig tolkning av skrivningarna i Romstadgan och Apartheidkonventionen”.

Martin Blecher, generalsekreterare på Vänskapsförbundet Sverige-Israel reagerar på Miljöpartiets formulering.

– Det är beklagligt att ett parti som aspirerar på att vara statsbärande och regeringsdugliga inte kan tyda hur Rom-stadgan och Förenta Nationerna definierar begreppet apartheid. Det är icke desto mindre förvånade att uttalandet kommer från Miljöpartiet som för några år sedan krävde att USA lämnar alla sina militärbaser i världen. 

Han menar att de med sitt uttalande bekräftar sig som ett ytterlighetsparti i utrikespolitiken.

Det var just en beskyllning om att utreda Israel för utomrättsligt dödande som gjorde att tidigare utrikesministern Margot Wallström (S) 2016 hamnade i rejält blåsväder. Svaret från israeliska utrikesdepartementet kom att spridas över världen:

”Med sina oansvariga uttalanden baserade på vanföreställningar ger den svenska utrikesministern stöd till terrorn och uppmuntrar våld”.

MP lovar i valenkäten även att ”driva på för ett fortsatt starkt bistånd i Palestina”.

Vänsterpartiet hävdar sina enkätsvar att ”det går att dra tydliga paralleller mellan det systematiska förtryck palestinier lever under och apartheidens Sydafrika”.

V vill att handelsavtalet mellan EU och Israel ska avbrytas och att ett vapenembargo mot Israel införs i EU.

Socialdemokraterna däremot har en mildare ton och skriver bland annat att begreppet apartheid inte används av EU eller Sverige i relation till situationen. S markerar mot det man beskriver som israelisk ockupation men skriver också att det är viktigt ”att fria demokratiska val hålls snarast i Palestina och att Israels legitima rätt till säkerhet garanteras”.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna sticker ut som de partier som tydligast går emot Palestinagruppernas agenda i sina svar. SD skriver att påståenden om israelisk apartheid är ”ren antisemitism” och menar att bojkottrörelsen mot Israel är ”organiserad dold antisemitism som endast syftar till att förstöra för en framtida fred” samt att Israel har rätt enligt folkrätten att skydda sin befolkning från terror.

Också Kristdemokraterna markerar mot apartheidbeskyllningar och menar att de aktörer som hävdar detta relativiserar det förtryck som människor i Sydafrika utsattes för.

När det gäller bojkottrörelsen skriver KD:

”Vid återkommande tillfällen har rörelsens företrädare avvisat tanken på en tvåstatslösning och ifrågasatt Israels rätt att existera. Vi kan inte under några omständigheter ställa oss bakom en sådan rörelse”.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00