Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Foto: Istockphoto

Motsättning blev ärende för Skolinspektionen

När Sjöfruskolan i Umeå nekade två kristna elever att ha möten i skolans lokaler, vände sig föräldrarna till Skolinspektionen. Myndigheten gav rektorn rätt. Men 15-åriga Evelina Holm är inte nöjd.– Skolinspektionen sa ju både att rektorn inte gjort fel, och att vi inte gjort fel. Så då har vi inte kommit någon vart egentligen. Man skulle ha velat ha ett mer konkret svar.

Nyheter · Publicerad 00:00, 15 jan 2014

Det har gått drygt ett halvår sedan Evelina Holms föräldrar hjälpte henne att anmäla den kommunala grundskolan Sjöfruskolan till Skolinspektionen. Bakgrunden är det motstånd som Evelina Holm upplevt ända sedan hon och en kamrat bildade en kristen skolgrupp inom Ny generation våren 2012. Ambitionen var att be tillsammans, och att berätta för sina kamrater om kristen tro genom att bland annat lägga ut biblar och att sätta upp lappar med vänliga budskap.
Skolledningen blev allt mer tveksam till tilltagen, berättar Evelina Holm.
– Hösten 2012, just innan jullovet, kom rektorn och sa konkret nej, vi fick inte vara på skolan. Vi hade 15 min på oss att avsluta samlingen och tänka igenom informationen vi hade fått, sedan var vi tvungna att gå.

Men ungdomarna gav inte upp. Och i början av förra året lämnade de in ett papper till rektorn där det stod vad de ville göra, som att sätta upp lappar med komplimanger, dela ut biblar, berätta om Jesus och Gud, samtala och be.
– Rektorns reaktion var att säga att vi inte fick göra det här, och att vi fick anmäla till Skolinspektionen om vi inte var nöjda, säger Evelina Holm.
Även skolområdeschefen hade åsikter om saken.
"Att organisera den verksamhet ni vill bedriva inom skoldagens ram och i skolans lokaler är inte förenligt med skollagen och med våra rutiner och ordningsregler," skrev Ann-Britt Hägglöf till de två eleverna.
När Skolinspektionens beslut kom i september 2013 inleds det med en hänvisning till allas yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Men sedan landar det i att skolan inte är en allmän plats, och att rektorn ansvarar för ordningen.
"Skolan har ingen skyldig att upplåta lokaler för verksamhet som inte är en del av utbildningen," skriver myndigheten, och tillägger att "eleverna har möjlighet att be i anvisad lokal och kan utnyttja skolans anslagstavla för affischering etc. samt att inom undervisningens ram och under skoldagen i övrigt fritt uttrycka sina åsikter".

Vad skolan gjort, är att inte låta några renodlade elevföreningar att agera som grupp under skoldagen. Helt fritt fram är det endast för de elevgrupper som skolans personal ansvara för, som elevrådet, skyddsombuden, de som hjälper till i biblioteket och liknande.
Alternativen för andra föreningar är att låna ett rum hos antingen den fritidsklubb eller den svenskkyrkliga församling som hyr in sig i samma byggnad som skolan.
Evelina Holm är besviken.
- Vi har förstått att vi får ha gruppen i kyrkans lokaler efter skoltid. Men vi är ingen kyrkgrupp, vi är en skolgrupp, säger hon, och tillägger att skolan först efter en tid tillät de kristna eleverna att använda samma rum för bön som de muslimska - och då endast för enskild bön.

Att de kristna elevernas vilja att berätta om sin tro bryter mot skollagens skrivning om att undervisning och utbildning i en kommunal skola ska vara icke-konfessionell har Evelina Holm svårt att se.
– I skollagen står det att huvudmannen måste vara icke-konfessionell. Det står inte att elever inte får påverka varandra. Dessutom är gruppen helt frivillig, vi tvingar inte på någon och vi gör inga påhopp på andra troende, säger hon.
Och faktum är att Skolverket håller med.
– Det är viktigt att understryka att det är huvudmännen som ska vara icke-konfessionella. Att eleverna utövar sin religion i skolmiljön är inte förbjudet, sa Ragnar Eliasson, avdelningschef på Skolverket, vid ett seminarium i riksdagen förra året, enligt tidningen Dagen.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Evelina Holm. Foto: Privat

”De kristna är Mellanösterns hopp”

Mellanöstern. Boenden i ruiner, skyhöga matkostnader och muslimska grannar som radikaliserats. Det är vad många kristna återvändare möter i Syrien och Irak. Trots...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...