Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Möten med atmosfären fylld av bön

Nu till helgen drar årets upplaga av Smålandskonferensen igång. Väckelse och mission har genom åren varit de nyckelord som beskrivit konferensens inriktning. Årets mest långväga gäst är Jeremiah Lukiko, ledare för Trosgnistans samarbetskyrka i Tanzania.

Nyheter · Publicerad 08:00, 6 jul 2018

Nyligen firade han dubbeljubileum, missionsledaren Curt Johansson. 75 levnadsår och av dem 50 år i heltidstjänst för Gud. Han är fortfarande i full aktivitet. Bön har alltid varit högt prioriterat i Curts liv och tjänst. Det har han också velat satsa på i Smålandskonferensen.    

– Ja, jag har försökt fokusera på bönens betydelse och har därför satsat på att leda de bönesamlingar som inleder varje konferensdag. I Guds verk går det inte att lita på rutin eller gamla framgångar, utan vi behöver ständigt ny uppenbarelse från Gud.   

När vi talas vid är Curt Johansson just hemkommen från en nära två månader lång vistelse i Kenya tillsammans med hustrun Ingegerd. Han låter mycket inspirerad när han beskriver det starka andliga skeende som pågår i Kenya.

– På alla platser vi besökt har det varit fullsatt, ofta har vi tvingats hålla till utanför kyrkan för att alla skulle få plats. Jag har aldrig tidigare upplevt att det varit så makalöst öppet att predika Guds Ord. Det finns en glädje och framtidstro som jag önskar skulle sprida sig till våra sammanhang här i Sverige och även till årets Smålandskonferens.

Bland talarna i årets konferens återfinns många som återkommer år efter år, varav de flesta tillhör Trosgnistans eget team. Några för konferensen nya talare kommer också, och till dem hör pingstledaren Daniel Alm och resepredikanten Morgan Carlsson. Från Trosgnistans samarbetspartner i Tanzania kommer Jeremiah Lukiko, en av de yngre ledarna där. 

Curt Johansson understryker konferensens stora betydelse för att samla in medel till de stora behov som finns i missionsländerna, där de största insatserna görs i Kenya och Indien.

– Det finns oerhört stora behov, och när våra samarbetspartner framför sina önskemål brukar jag uppmana dem att be att Gud rör människors hjärtan under konferensen. Vi har också varje år sett hur Gud varit trofast och svarat på bön.

Samtidigt med huvudkonferensen pågår parallella konferenser för barn och för ungdomar. Barnkonferensen leds av Emmanuel och Alexandra Hyllerud och ungdomskonferensen av Samuel Liljeblom.

Smålands- konferensen

Datum: 8–14 juli

Var: Ralingsåsgården, nära Aneby.

Arrangör: Trosgnistans mission

Hemsida: www.smalandskonferensen.se

Republikansk reträtt oroar abortmotståndare

Politik. Ilska inom prolife-rörelsen USA:s president Donald Trump och det republikanska partiet har intensivt drivit frågan om att slopa federalt stöd till Planned parenthood som utför...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...