Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Missionären Oliver Lindberg har avlidit

Oliver Lindberg, som har grundat FTM-Mission och varit en uppskattad förkunnare både i Sverige och utomlands, har avlidit. – Han var en visionär, säger sonen, Jörgen Lindberg.

Nyheter · Publicerad 08:00, 24 mar 2019

Missionsorganisationen grundades 1984 av Oliver och Ulla Lindberg. Kallelsen till mission kom dock redan 1977, då Oliver lyssnade till en bulgarisk pastor som var på besök i Sverige. Han upplevde ett starkt tilltal från Gud och började arbeta på heltid med att sprida evangeliet, framför allt bakom järnridån i öst.

– Han var driven och målmedveten i det han tog sig för. Givna löften infriades. Han levde och praktiserade den tro som Guds Ord talade om, berättar sonen, Jörgen Lindberg.

– Olivers kärlek för de östeuropeiska folken kom att prägla hans liv och hans gärning. Rumänien och det rumänska folket kom att ligga honom extra varmt om hjärtat.

I sitt liv och sin tjänst har Oliver Lindberg rört sig väldigt brett och arbetat med att sprida evangeliet, och socialt för att lindra nöd hos utsatta. Han kom också att ta strid mot ordensväsendet.

Efter att han blivit andedöpt lämnade Oliver en hemlig orden som han kommit med i tidigare i livet. Han valde nu att avslöja och varna för de hemliga ordnarna och blev för det under en period satt under mycket hård press.

– Oliver tog sin kallelse på allvar. Han gjorde sig tillgänglig för den helige Andes tilltal. Det som blev den utlösande faktorn i att han tog ställning mot de hemliga ordnarna var hans andedopsupplevelse. 

– Det fanns hos Oliver en andlig känslighet, som kom att starkt beröra hans liv och hans tjänst, men också de människor som kom i hans väg. Kallelsen och tron blev hans passion, säger Jörgen Lindberg.

Oliver Lindberg blev 77 år.

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20

Lösningen på kravallerna finns hos personen Jesus

Ledare Det gick bara några dagar efter att USA försiktigt började öppna igen efter corona­pandemins... torsdag 4/6 00:00

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20