Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Missionären Oliver Lindberg har avlidit

Oliver Lindberg, som har grundat FTM-Mission och varit en uppskattad förkunnare både i Sverige och utomlands, har avlidit. – Han var en visionär, säger sonen, Jörgen Lindberg.

Nyheter · Publicerad 08:00, 24 mar 2019

Missionsorganisationen grundades 1984 av Oliver och Ulla Lindberg. Kallelsen till mission kom dock redan 1977, då Oliver lyssnade till en bulgarisk pastor som var på besök i Sverige. Han upplevde ett starkt tilltal från Gud och började arbeta på heltid med att sprida evangeliet, framför allt bakom järnridån i öst.

– Han var driven och målmedveten i det han tog sig för. Givna löften infriades. Han levde och praktiserade den tro som Guds Ord talade om, berättar sonen, Jörgen Lindberg.

– Olivers kärlek för de östeuropeiska folken kom att prägla hans liv och hans gärning. Rumänien och det rumänska folket kom att ligga honom extra varmt om hjärtat.

I sitt liv och sin tjänst har Oliver Lindberg rört sig väldigt brett och arbetat med att sprida evangeliet, och socialt för att lindra nöd hos utsatta. Han kom också att ta strid mot ordensväsendet.

Efter att han blivit andedöpt lämnade Oliver en hemlig orden som han kommit med i tidigare i livet. Han valde nu att avslöja och varna för de hemliga ordnarna och blev för det under en period satt under mycket hård press.

– Oliver tog sin kallelse på allvar. Han gjorde sig tillgänglig för den helige Andes tilltal. Det som blev den utlösande faktorn i att han tog ställning mot de hemliga ordnarna var hans andedopsupplevelse. 

– Det fanns hos Oliver en andlig känslighet, som kom att starkt beröra hans liv och hans tjänst, men också de människor som kom i hans väg. Kallelsen och tron blev hans passion, säger Jörgen Lindberg.

Oliver Lindberg blev 77 år.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...

Sparare kan tänka sig offra chipsen

Godis, hämtmat och uteluncher är sådant som många kan tänka sig offra för att spara mer. Män har större sparmarginaler än kvinnor och kan i snitt...