Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ministrar pressas om gåvoavdrag och kristna skolor

Hur blir det med avdragsrätten på gåvor? Och hur har regeringen tänkt kringgå EU-rätten för att stoppa nya konfessionella friskolor? De frågorna ska ansvariga statsråd svara på efter interpellationer från Mikael Oscarsson och Jimmy Loord, båda KD.

Nyheter · Publicerad 14:00, 31 jan 2019

I regeringsöverenskommelsen mellan S, MP, C och L fanns ett stopp för nyetablering av konfessionella skolor med. Det här har fått Bo Nyberg från Kristna friskolerådet och Olof Edsinger på Svenska evangeliska alliansen att reagera.

I en debattartikel i Dagens samhälle skriver de att de är innerligt trötta på att demoniseras och på den ateistiska normen i Sverige.

”Att som S, MP, C och L skambelägga alla som på detta område vill utöva sina mänskliga rättigheter är (…) bedrövligt”, skriver man.

I en interpellation tar nu Jimmy Loord, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, upp frågan:

”Europakonventionen ger rätt att välja en skola som står i överensstämmelse med den egna övertygelsen. Det är en del av religionsfriheten”.

Han skriver att det är en EU-rättslig rättighet att starta en skola utan begränsningar vad gäller typ av skola och typ av huvudmän.

”Alla regleringar i svensk lag om inriktningen på icke-kommunala skolor måste vara motiverade av ett trängande allmänintresse, vara icke-diskriminerande och respektera fri rörlighet och integration”.

Nu får utbildningsminister Anna Ekström (S) svara på hur svensk utbildningspolitik ska kunna överensstämma med EU-rätt och Europakonventionen om man samtidigt inför stopp för nya konfessionella friskolor.

I en annan interpellation efterfrågar Loords partikamrat Mikael Oscarsson hur det blir med avdrag på gåvor till välgörenhet. Reformen infördes av Alliansregeringen för fem år sedan och gav ett betydande tillskott till många hjälporganisationer.

”Trots stora protester från det civila samhället beslutade den rödgröna regeringen att avskaffa avdraget”, skriver Oscarsson, men konstaterar att det nu åter finns med i den M- och KD-budget som riksdagen röstat igenom. Dock kan det försvinna igen om den nya regeringen bestämmer sig för att ta bort det i sin ändringsbudget.

”Stora delar av det civila samhället och frivilligsamhället undrar nu om gåvoavdraget kommer att införas i sommar som utlovat”, skriver Oscarsson till finansminister Magdalena Andersson (S).

Interpellationsdebatterna om konfessionella friskolor och om gåvoavdraget väntas hållas i riksdagen i början av februari.

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...