Sänd ditt bröd över vattnet för med tiden får du det tillbaka.
Predikaren 11:1

Världen idag

Minister pressades om sena aborter

Socialminister Annika Strandhäll (S) kommer att respektera vad Socialstyrelsens rättsliga råd än kommer fram till när det gäller hanteringen av sena aborter, "oavsett åt vilket håll det skulle vara". Det sa hon i en interpellationsdebatt med Emma Henriksson (KD), som varnat för att läkare och barnmorskor, i strid med abortlagen, vill kunna avsluta en abort in i 22:a graviditetsveckan.

Nyheter · Publicerad 07:00, 18 sep 2017

Det rättsliga rådet har sagt att en abort måste vara avslutad senast i vecka 21 veckor + 6 dagar, den tidpunkt där läkarprofessionen dragit gränsen för livsduglighet. Den som föds i vecka 22 registeras också enligt folkbokföringslagen just som ett barn.

Rättsliga rådet har sagt att läkare kan spruta in en dödande koksaltlösning i fostrets hjärta, för att säkerställa att inget sent aborterat foster föds ut levande efter vecka 21 + 6. Detta sker dock sällan, av hänsyn till kvinnans hälsa. Många läkare anser i stället att en abort ska anses avslutad i tid om den bara inletts före vecka 21 +6, och att ingen vård ska sättas in för de foster som föds fram efter denna tid.

För att lösa konflikten kommer Socialstyrelsens rättsliga råd, som måste godkänna en abort efter vecka 18, inom kort träffa företrädare för de läkare och barnmorskor som vill kunna avsluta en abort in i 22:a veckan.

– Den oro som finns nu är ju på grund av att det inom professionerna, inom vårdens peronal, getts uttryck för att det kanske vore acceptabelt att fullföja en abort i strid med den lagstiftning vi har, när det ges uttryck för att, när det föds ett barn efter vecka 22, så vore det fel att göra livräddande insatser på det barnet, sa Emma Henriksson, som är ordförande för riksdagens socialutskott.

– Om det skulle visa sig att vården inte enas, eller om det visar sig att man finner skäl att göra avsteg från nuvarande lagstiftning, kommer då statsrådet att ta ansvar för att regeringen ser över ser över vad som behöver göras för att den nuvarande lagstiftningen faktiskt ska fullföljas, och att barn som har möjligheter att överleva, inte ska kunna aborteras?

Socialminister Annika Strandhäll (S) visade ansvaret från sig, på så sätt att hon underströk att det är Socialstyrelsen som ansvarar för haneringen av sena aborter.

– Det är inte politiska bedömningar i det här fallet som ska påverka var den här gränsen [för sena aborter] sätts, utan där har vi beslutat om att ha en ordning som handlar om att vi har ett rättsligt råd med företrädare för professionen som gör den här bedömningen, sa hon.

– Och [...] man får som sagt respektera vad de kommer fram till och agera utifrån det, oavsett åt vilket håll det skulle vara.

För mindre än en månad sedan sa Göran Ewerlöf, ordförande för Socialstyrelsens rättsliga råd, till Världen idag att frågan om de sena aborterna borde lyftas även på politisk nivå.

– Kanske måste politikerna fundera över hur abortlagen fungerar och är formulerad, bland annat när det gäller kriteriet om livsduglighet. De har inte ägt frågan på mycket länge, sa Göran Ewerlöf, som tillade att han försökt få svar från politikerna redan för två år sedan.

Abortlagen säger att tillstånd till abort inte får lämnas "om det finns anledning antaga att fostret är livsdugligt".

Det är inte politiska bedömningar i det här fallet som ska påverka var den här gränsen [för sena aborter] sätts, utan där har vi beslutat om att ha en ordning som handlar om att vi har ett rättsligt råd med företrädare för professionen som gör den här bedömningen.

I Guds närhet skapas en innerlig längtan efter att bli mer lik Jesus Kristus.

Ledarkrönika I församlingsgemenskapen sker tillväxt och fruktbärande i våra liv. För att detta ska ske är... torsdag 28/1 00:30

Därför vaccinerar inte Israel de palestinska araberna

Israelkommentar Israels framgångsrika vaccinations­kampanj mot corona­viruset har fått stor uppmärksamhet världen... torsdag 28/1 00:20