Jag vill prisa Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse.
Psaltaren 69:31

Världen idag

Regeringen har nu tillsatt den aviserade översynen av föräldraförsäkringen. Foto: Anders Wiklund / TT

Mindre tid med barnen kan bli följd av utredning

Nu har regeringen tillsatt en utredning som ska titta på omfattande reformer av föräldraförsäkringen. Prioriterat är att försäkringen ska ”öka jämställdheten”. Som verktyg för det har ansvariga ministern Annika Strandhäll tidigare öppnat för att göra föräldraledigheten kortare och minska flexibiliteten.

Nyheter · Publicerad 15:14, 7 feb 2016

Regeringen har nu tillsatt den aviserade översynen av föräldraförsäkringen. Målsättningen är ”en uppdaterad föräldraförsäkring anpassad till ett modernt arbetsliv och ett modernt och jämställt familjeliv”, skriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) på DN debatt. 

Men regeringen får hård kritik för att man valt att inte låta en stor, långsiktig översyn av ett så grundläggande system ske genom en parlamentarisk utredning där andra politiska partier också får komma till tals.

– Det tycker jag är förskräckligt, för det här är ju en av de viktigare reformerna som berör alla människor, precis som pensionssystemet gör till exempel, och då behöver det vara en parlamentarisk utredning som får ett väldigt brett stöd i riksdagen. För annars kan det ju ändras igen, och det är inte bra, säger Solveig Zander, Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, till Ekot.

Det övergripande målet när föräldraledigheten ska ”moderniseras” är jämställdhet, det har Annika Strandhäll varit tydlig med. Och för att uppnå detta är hon beredd att både göra föräldraförsäkringen kortare och mindre flexibel.

I en lördagsintervju i Sveriges radio förra året menade Strandhäll att man ”absolut kan resonera kring om den svenska föräldraledigheten är för lång”, något hon medgav var ett kontroversiellt uttalande.

Strandhäll ingick före sin tid som minister som ledamot i dåvarande regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet. De menade att föräldraförsäkringens hela "grundtanke" är att "bryta traditionella könsmönster och öka jämställdheten".

Möjligheten att överföra föräldradagar och att vara hemma såväl betalt som obetalt, är ett hot mot denna grundtanke, skrev delegationen på DN Debatt.

Deras förslag var också kontroversiella, nämligen att det kan vara aktuellt att försöka minska den obetalda föräldraledighet som mammor och pappor tar ut, i syfte att öka jämställdheten. På det sättet skulle chanserna till flexibilitet och att dryga ut föräldraledigheten minska.

”Låter fint att regeringen vill ha en mer 'modern' föräldraförsäkring, förödande att de vill korta tiden föräldrar kan vara med barnen”, skriver Emma Henriksson (KD) på Twitter om utredningens utgångspunkt.

I uppdraget till utredaren ligger också bland annat att ”undersöka möjligheterna att underlätta för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen”.

Det är Lars Arrhenius, generalsekreterare på stiftelsen Friends, som blir ansvarig för utredningen och han har nu till oktober 2017 på sig att ta fram de nya förslagen. Då är det inte lång tid kvar till valet 2018 och Annika Strandhäll är inte säker på att några förslag hinner beslutas innan dess, uppger TT.

Jesus kallar alla lärjungar att förneka sig själva

Gästledare Lagom till Pingst FFS rådslag i maj 2023 utkom forskningsrapporten ”Pingströrelsens ecklesiologi i... fredag 9/6 00:10