HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

På den nu avslutade Almedalsveckan fick inte minst Frivilligorganisationernas insamlingsråd ett glädjebesked: Miljöpartiet backar upp om avdragsrätten, vilket innebär ökade chanser för att den ska kunna breddas i framtiden. Foto: Henrik Montgomery / Scanpix

Miljöpartiet tänder hopp för avdragsrätten

Fler svenskar känner numera till och är positiva till den drygt årsgamla avdragsrätten för gåvor.  Att Miljöpartiet ställer sig bakom reformen ökar utsikterna till att den kan breddas i framtiden, enligt Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII).

Nyheter · Publicerad 10:12, 8 jul 2013

– Hittills har avdragsrätten främst varit en fråga för Alliansen. Det är glädjande att ett annat parti ställer sig bakom den också, säger Maria Ros Jernberg, general­sekreterare för FRII.
Organisationen anordnade ett seminarium om avdragsrätten i Almedalen förra veckan, då man bland annat la fram en ny opinionsundersökning från Sifo.
Av den framgår att 72 procent av de svarande ser positivt på den avdragsrätt för gåvor som infördes den 1 januari 2012, jämfört med 69 procent förra året. Det borgerliga blockets väljare är något mer positiva till avdragsmöjligheten än andra väljare. Ett undantag är Miljöpartiet, där hela
79 procent tycker att avdragsrätt för gåvor är bra.

Detta avspeglar sig även i partiets riksdagsgrupp. Mats Pertoft (MP) ska under seminariet flera gånger ha betonat sitt partis positiva inställning till avdragsrätten för gåvor. Det man varit emot, sa han, är den snäva utformning som reformen fick, och som gör att flera ändamål, och därmed givare, står utanför.
Maria Ros Jernberg är lättad över beskedet.
– När propositionen las fram, var Miljöpartiet ganska negativt, och det har oroat oss, säger hon.
– En reform som denna kommer att utvärderas, och det är inte så att vi känner oss helt säkra på att få ha den kvar. Därför vill vi se ett så brett politiskt stöd som möjligt, särskilt när man betänker att det är riksdagsval nästa år.
Sifoundersökningen visar också på en ökad medvetenhet om avdragsrätten – 30 procent uppger att de känner till vad avdragsmöjligheten innebär, jämfört med 17 procent förra året.

Enligt FRII behöver dock avdragsrätten utvecklas för att nå full effekt inom sektorn. Bland annat vill man justera de undre gränserna för vilka belopp som är avdragsgilla.
Även ändamålen behöver ses över, menar FRII. I dag kan avdrag ges för gåvor till förmån för vetenskaplig och ekonomiskt behövande. Den senare kategorin kan visserligen komma att utökas till att gälla även socialt stöd,
i och med en pågående översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar.
– En omtolkning av hur man ser på hjälpbehovet skulle göra det lättare för till exempel Röda korset att få hela sin verksamhet godkänd för avdragsberättigade gåvor, säger Maria Ros Jernberg.
– Men arbete för mänskliga rättigheter och miljö skulle fortfarande stå utanför.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Mats Pertoft (MP)

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...