Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Kyrkan kommer få en stor roll om Sverige hamnar i krig, tror militären Tommy Jeppsson. Bilden är från en försvarsövning på Gotland. Foto: Anders Wiklund / TT

Militär: Trossamfunden viktiga vid kris

Trossamfunden skulle få en stor roll om Sverige hamnade i kris eller krig. Det menar militären Tommy Jeppsson, chefredaktör för tidningen Vårt försvar. – De kan skapa en inre trygghet, säger han till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 08:00, 17 aug 2018

I det senaste numret av Allmänna försvarsföreningens tidskrift ”Vårt försvar” skriver chefredaktören Tommy Jeppsson att ”trossamfunden behöver engageras på ett tydligt sätt” för både kris och krig.

– Trossamfunden är en viktig del av samhället. När krisen kommer, eller om det till och med blev en krigssituation, så behöver människor tröst och stöd. Om något händer i Sverige är jag övertygad om att trossamfunden skulle få en betydligt större roll än nu, säger han till Världen idag.

Jeppsson, som är pensionerad överstelöjtnant och har tjänstgjort både i Sverige och utomlands, påpekar att det är till kyrkan som människor söker sig ifall de är på en resa och något allvarligt händer.

– Det blir som en slags livlina.

Han påpekar också att det under Kalla kriget fanns en krigsplanläggning för Svenska kyrkan. I dag saknas mycket av den beredskap som fanns då, menar han.

– Titta bara på bränderna som har varit under sommaren. Människor som har tvingats lämna sina hem skulle behöva komma någonstans där de kan få tröst och stöd.

Eftersom Sverige i dag är ett mångkulturellt samhälle, är det inte bara Svenska kyrkan som skulle behöva engageras, utan alla trossamfund, tror Jeppsson.

Vad kan trossamfunden göra som inte staten kan?

– Skapa en inre trygghet. Politiker är väl inte de som skapar den inre, själsliga tryggheten.

Trossamfunden är en viktig del av samhället. När krisen kommer, eller om det till och med blev en krigssituation, så behöver människor tröst och stöd.

Löfven svajade om avdrag för gåvor

Välgörenhet. – Kan statsministern, här och nu, ge ett löfte om att gåvoavdraget blir kvar? Den frågan ställde KD-ledaren Ebba Busch Thor nyligen till Stefan...

KD mot himlen i Förtroendebarometern

Samhälle. Ett spännande år i politiken gav utslag i Förtroendebarometerns mätning av hur mycket vi litar på partierna. Några ökade, några rasade och några...

Gud, förvaltarskap och människovärde

Ledare Skapelsen Vi har begåvats med nya ord som ”klimatångest” och ”flygskam”. Det är naturligt att de globala utmaningarna sätter avtryck i språket. Men frågan är...

Hur ska jag hantera mina panik-ångestattacker?

Jag har sedan ett år tillbaka lidit av panikångestattacker. I början hade jag flera i veckan då jag hyperventilerade av skräck, men det är inte lika...

40 barn räddades mirakulöst då tornado slet av kyrktak

Mirakel. Förra veckan slog en tornado till mot Paducah, Kentucky, och slet loss taket från baptistkyrkan Mount Zion, som förstördes. Det vill säga, så när som...