Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Kyrkan kommer få en stor roll om Sverige hamnar i krig, tror militären Tommy Jeppsson. Bilden är från en försvarsövning på Gotland. Foto: Anders Wiklund / TT

Militär: Trossamfunden viktiga vid kris

Trossamfunden skulle få en stor roll om Sverige hamnade i kris eller krig. Det menar militären Tommy Jeppsson, chefredaktör för tidningen Vårt försvar. – De kan skapa en inre trygghet, säger han till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 08:00, 17 aug 2018

I det senaste numret av Allmänna försvarsföreningens tidskrift ”Vårt försvar” skriver chefredaktören Tommy Jeppsson att ”trossamfunden behöver engageras på ett tydligt sätt” för både kris och krig.

– Trossamfunden är en viktig del av samhället. När krisen kommer, eller om det till och med blev en krigssituation, så behöver människor tröst och stöd. Om något händer i Sverige är jag övertygad om att trossamfunden skulle få en betydligt större roll än nu, säger han till Världen idag.

Jeppsson, som är pensionerad överstelöjtnant och har tjänstgjort både i Sverige och utomlands, påpekar att det är till kyrkan som människor söker sig ifall de är på en resa och något allvarligt händer.

– Det blir som en slags livlina.

Han påpekar också att det under Kalla kriget fanns en krigsplanläggning för Svenska kyrkan. I dag saknas mycket av den beredskap som fanns då, menar han.

– Titta bara på bränderna som har varit under sommaren. Människor som har tvingats lämna sina hem skulle behöva komma någonstans där de kan få tröst och stöd.

Eftersom Sverige i dag är ett mångkulturellt samhälle, är det inte bara Svenska kyrkan som skulle behöva engageras, utan alla trossamfund, tror Jeppsson.

Vad kan trossamfunden göra som inte staten kan?

– Skapa en inre trygghet. Politiker är väl inte de som skapar den inre, själsliga tryggheten.

Trossamfunden är en viktig del av samhället. När krisen kommer, eller om det till och med blev en krigssituation, så behöver människor tröst och stöd.