Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson. Foto: Claudio Bresciani/TT

Migrationsverkets svar om kristna boenden

Nyligen sände ledaren för den syrisk-ortodoxa kyrkan ett brev där han vädjade till Sverige att öppna kristna asylboenden. Svaret från Migrationsverket är ett vänligt nej.

Nyheter · Publicerad 14:26, 23 mar 2016

Patriark Mor Ignatius Afrem II adresserade bland andra Migrationsverket och justitieminister Morgan Johansson (S). Han skrev bland annat: ”Ett asylboende för kristna och andra asylsökande är ett nödvändigt måste. Vi vädjar till er att starta ett sådant och ge ordet asyl tillbaka dess rätta betydelse, skydd och trygghet.”

Svaret från Anders Danielsson, generaldirektör för Migrationsverket, är artigt och han går igenom de olika åtgärder som man arbetar med för att inte konflikter ska uppstå; fler boenden, mer utrymme, tydliga regler och polisiära insatser vid problem. Men när det kommer till särskilda boenden för kristna är svaret nej.

Danielsson skriver: ”Ett stort problem är att vi genom att separera människor på grund av religion eller etnicitet skulle strida mot just de principer och värderingar som är centrala för svenskt samhälle och vår demokrati.”

Det enda nya som framkommer i Danielssons brevsvar är att Migrationsverket undersöker möjligheterna att erbjuda individer som utsatts för kränkningar ett särskilt skyddsboende.

”Dessa boenden skulle vara öppna för vem som än behöver en säker plats oavsett nationalitet och religiös tro”, skriver han och understryker att också han ser kristnas utsatthet som en viktig fråga.

"Jag delar er djupa oro för kristna och andra offer för den pågående förföljelsen av religiösa minoriteter i Mellanöstern, som nu erkänts som folkmord av Europaparlamentet".

Världen idag har tidigare också berättat om en pågående dialog mellan Sveriges kyrkor genom Sveriges kristna råd och Migrationsverket om att öppna för så kallade följeslagare, troende personer som kan finnas tillgängliga på asylboendena för att medla och skapa trygghet.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00