Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Den tidigare muslimen Amir Bolbol är i Klara kyrka i centrala Stockholm sex dagar i veckan och missionerar bland farsitalande på Sergels torg. Men Migrationsverket tror inte att han konverterat av genuin övertygelse och har avslagit hans asylansökan. Foto: Eva Janzon

Migrationsverket tvivlar på Amirs kristna tro

Den iranska gruppen i S:ta Clara kan komma att förlora en av sina mest kända profiler. Migrationsverket tror inte att han är övertygad kristen.

Nyheter · Publicerad 15:00, 17 dec 2012

För regelbundna besökare i Klara kyrka är Amir Bolbol ett välkänt ansikte. Sedan han kom till tro sommaren 2011 har den 32-årige iraniern tillbringat en stor del av sin vakna tid antingen här, eller med att missionera på Sergels torg.
Detta har dock inte övertygat Migrationsverket. ”Verket anser att han är vag i sin religiösa övertygelse” skriver myndigheten i sitt senaste avslag, från den 2 juli i år. Det stora antal artiklar och tv-inspelade gudstjänster där Amir Bolbol medverkat räcker inte för att man ska kunna dra slutsatsen att han ”konverterat av genuin övertygelse”. Istället läggs det honom till last att han låtit döpa sig den 2 november 2011, bara kort efter det att hans första utvisningsbeslut vunnit laga kraft.
– De säger att jag inte är troende med mitt hjärta. Men kan de se in i mitt hjärta? säger Amir Bolbol genom en svensktalande medlem i den iranska kyrkogruppen.
– Skulle jag verkligen vara här varje dag om jag inte trodde på Jesus? Om jag bara ljög, skulle jag ta med mig så många människor till kyrkan och stå och tala med dem om Jesus?

Amir Bolbol, som kom till Sverige 2009, berättar att han kom i kontakt med S:ta Clara kyrka under en period när han mådde så dåligt att han ville ta sitt liv. Här träffade han den farsi-talande prästen Annahita Parvan, som bad för honom och öppnade dörren till en ny andlig verklighet.
– Det var som att Helig ande kom över mig och jag kände ett stort lugn. När jag sedan döptes blev jag som nyfödd, allt förändrades. Nu vill jag bara en sak – fiska människor åt Jesus.
Amir Bolbol är nästan alltid på plats i S:ta Clara. Han hjälper till vid kaffet, han är med i lovsången och hjälper till med stort och smått. Om allt Amirs engagemang skrev hans doppräst Nils Lidskog, tillsammans med Carl-Erik Sahlberg, i ett yttrande till Migrationsverket.

Men att Migrations­verket inte tar hänsyn till intygen om konvertiter från präster och pastorer är inte ovanligt, säger Amir Bolbols juridiska ombud Marina Rosing.
– Men dessa intyg borde definitivt beaktas mer, eftersom det är personer som vet mer än någon handläggare om en människas religiösa övertygelse, säger hon,
Hon berättar att hon aldrig tidigare lämnat in så mycket dokumentation till myndigheten för en enskild klient.
– Amir är aktiv i S:ta Clara sex dagar i veckan, och har varit det länge. Jag skulle säga att det är svårt att vittna aktivt varje dag om något som man inte tror på.
Marina Rosing lämnade i slutet av november in ytterligare en ansökan till Migrationsverket, vilket gör att det för tillfället inte går att verkställa den utvisning som beslutats om.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...