Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Migrationsverket: "Gamla Testamentet handlar inte om Jesus"

Eftersom Gamla testamentet inte handlar om Jesus är det orimligt att att en person som bara läst det kan börja tro på Jesus. Det påståendet, i ett avslag formulerat av Migrationsverket, har fått både den asylsökandes pastor och andra kristna att reagera. En person har anmält beslutet till Justitieombudsmannen, JO.

Nyheter · Publicerad 09:00, 15 dec 2017

"Att du började att tro på Jesus efter det att du läst ut gamla testamentet är inte tillförlitligt eftersom gamla testamentet inte alls handlar om Jesus (det är bara nya testamentet som gör det)", står det i ett beslut från Migrationsverket.

Beslutet gäller en man från Afghanistan som låtit döpa sig i pingstkyrkan i Örnsköldsvik, och formuleringen upprör hans pastor Stefan Beimark.

– Det känns horribelt att Migrationsverket gör anspråk på att ha den teologiska sanningen att Gamla testamentet inte innehåller något om Jesus. Det tror jag i princip ingen kristen skulle hålla med om, säger han.

– Det är den Bibel Jesus hade, och när vi läser Gamla testamentet ser vi massor av texter som syftar fram på Jesus.

Stefan Beimark tycker dessutom att det är märkligt att anmärka på att en person "bara" läst Gamla testamentet.

– Då undrar jag hur många svenska kristna som läst hela Gamla testamentet, under hela sitt liv.

I sitt beslut pekar Migra­tions­verket på flera motsägelser och oklarheter i den asylsökandes berättelse.

Men beslutet innehåller också flera passager, där myndigheten uttalar sig på ett tvärsäkert sätt om hur en kristen ska beskriva sin upplevelse av tron.

”På frågan vad kristendomen har gett dig som inte islam kunde, har du svarat att du nu känner dig lugn och mer kärleksfull. Det är enligt verket uppenbart att det är din livs- och sociala situation som påverkar dig och inte religionen," står det till exempel.

Det här är en av flera delar i beslutet som fått Hans-Göran Björk att anmäla det till Justitieombudsmannnen.

"Hundratusentals kristna i Sverige skulle kunna ge en liknande beskrivning om kristendomens betydelse. MV har med uttalandet gjort ett ifrågasättande av ett helt kollektiv", skriver han i sin anmälan.

Hans-Göran Björk menar att Migrationsverket med sina många svepande uttalanden i ärendet "kränkt människor i Sverige som har en kristen tro, och medverkat till ett grovt intrång i grundlagens bestämmelser om religionsfrihet".

"MV måste därför klandras och uppmanas att omedelbart sätta stopp för liknande utvärderingar om enskilda personers upplevelser av sin kristna tro," skriver han.

Pastor Stefan Beimark berättar att den asylsökande kom till Sverige hösten 2015, och att han för ett drygt år sedan kom i kontakt med församlingen för att lära sig svenska.

– Liksom de andra nyanlända vi döpt så är han naturligtvis i början av sin tro, och behöver få en kunskapsmässig grund, säger Stefan Beimark.

– Men vår förkunnelse och tro är inte att man blir kristen utifrån sin kunskap, utan genom att säga ja till Kristus.

Av beslutet från Migrationsverket framgår att mannen kunnat uppvisa "intyg från pingstkyrkan, nio intyg från församlingsmedlemmar och diplom från pingstförsamlingen". Dessa handlingar avfärdar Migrationsverket utan annan kommentar än att de "inte ger stöd för att [mannen] konverterat av en genuin religiös övertygelse".

Det känns horribelt att Migrations­verket gör anspråk på att ha den teologiska sanningen att Gamla testamentet inte innehåller något om Jesus.

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00