De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

”Vill vi som kyrkor att Migra­tionsverket och domstolarna ska ta konvertering på allvar, så måste vi som kyrkor ta konvertering på allvar”, säger Kristina Hellqvist, handläggare för frågor om asyl och integration på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Foto: Magnus Aronson / IKON

Migrationsverket får utbildning om religion och asyl

Dialogen mellan Sveriges kristna råd (SKR) och Migra­tionsverket om religion som grund för asyl börjar nu ge frukt. Den 11 juni hålls det första av fem heldagsseminarier i serien "Tro och trovärdighet".– Det är väldigt angeläget att höja kompentensen om frågor kring religion och asyl, och om att en konvertering och en religiös identitet kan se olika ut i olika kyrkor.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 maj 2013

Det säger Kristina Hellqvist, handläggare för frågor om asyl och integration på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Hon är en av flera kristna företrädare som kommer att delta i seminariet, som hålls i Stockholm, och som erbjuds personal vid asylprövningsenheterna i Flen, Uppsala och Gävle, samt förvaltningsprocessenhet 3 i Solna. Även deltagare från Migrationsdomstolen i Stockholm kommer att finnas med, enligt ett pressutskick från Sveriges kristna råd.

En fråga som kommer att dryftas särskilt är hur man ska bedöma asylsökande som konverterar till kristendomen sent i asylprocessen.
– De här konversionerna bedöms ofta inte vara "genuina", eftersom man anser att de innehåller ett starkt egenintresse. Men ett egenintresse och en genuinitet står inte nödvändigtvis i motsats till varandra, påpekar Kristina Hellqvist.
– Inte minst vid en livskris aktualiseras ofta frågor om tro och livsåskådning. För vissa kan det leda till att man går djupare in i den egna traditionen, medan andra hittar hem någon annanstans. Ett avslag kan dessutom vara en sådan livskris som aktualiserar existentiella frågor.

Migrationsverket har tidigare lagt stor vikt vid exempelvis bibelkunskap när man frågat ut en asylsökande om hans eller hennes nya religion. Numera fokuserar man mer på upplevelsen vid konverteringen, och på hur personens religiösa praktik skulle uppfattas vid en utvisning till det forna hemlandet.
– Det gäller att komma ifrån kunskapsförhören om hur många böcker det finns i Bibeln, och att tala mer om den process som det innebär att ta ett så stort steg, säger Kristina Hellqvist.
Från kyrkornas sida handlar det samtidigt om att inte gå för snabbt fram när en person som befinner sig i en oviss juridisk situation vill låta döpa sig.
– Vill vi som kyrkor att Migra­tionsverket och domstolarna ska ta konvertering på allvar, så måste vi som kyrkor ta konvertering på allvar, säger Kristina Hellqvist.

Seminarieserien är ett resultat av ett möte som hölls mellan Sveriges kristna råd och Migrationsverket i december 2012. Det i sin tur var en reaktion på det uttalande som Sveriges kyrkoledare skrev i oktober, och där man efterlyste dialog och bättre kunskap om religion hos Migrationsverkets personal.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Det är modigt av KD att bryta dödläget

Ledare KD har, mycket förvånande, stått i centrum för den politiska diskussionen ända sedan regeringsbildningen i januari – trots att den innebar att KD...

Slut med gamla lampor?

Elsäkerhet. Här är EU-standarden som gått de flesta förbi: Om ett halvår ska alla uttag och stickproppar till taklampor se likadana ut i hela Europa. – Det kan...