Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Mekane Yesus växer

Världens största lutherska samfund, Mekane Yesus i Etiopien, växte med 7,2 procent förra året och har nu 7,3 miljoner medlemmar.

Nyheter · Publicerad 00:10, 25 mar 2016

Mekane Yesus-kyrkan (EECMY) är världens största lutherska kyrka och hade vid årsskiftet 7,3 miljoner medlemmar. I genomsnitt fick samfundet 1 300 nya medlemmar varje dag förra året.

– Det är imponerande att se hur denna kyrka fortsätter att växa, säger Øyvind Åsland, generalsekreterare för missionsorganisationen Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Enligt Øyvind Åsland var förra årets ökning på 7,9 procent, samtidigt som antalet invånare i landet ökade med 2,5 procent.

Mekane Yesus-kyrkan har länge varit en samarbetspartner för NLM och andra nordiska missionsorganisationer.

Øyvind Åsland deltog nyligen i möte i Etiopiens huvudstad Addis Abeba för Mekane Yesus-kyrkans olika synoder, ledning och alla som har partnerskapsavtal med EECMY, det vill säga samfund och organisationer från Norge, Sverige, Finland, Tyskland och USA.

Huvudtema för mötet var ”Migration – möjligheter och utmaningar”.

- Det var mycket inspirerande att höra om deras planer och visioner för framtiden, och vi har mycket att lära, säger Øyvind Åsland, som berättar att Mekane Yesus bestämt sig för att satsa på vad man kallar vänskapsevangelisation.

– De uppmanar sina medlemmar att få med nya människor på trons väg, och har konkreta planer på hur de ska lyckas med detta. De nöjer sig inte med den tillväxt de upplever utan önskar hela tiden att nå ut till fler. Att Gud är alllsmäktig är viktigt för dem, säger Øyvind Åsland.

En annan möjlighet som EECMY ser handlar om det stora antalet kineser som bor i Addis Abeba, närmare 100 000. Antalet har ökat kraftigt de senaste åren, i takt med att stadens infrastruktur byggts ut. Det är nämligen många kinesiska företag som är engagerade i landets utveckling.

– Mekane Yesus-kyrkan önskar nå kineserna med evangeliet. Vi diskuterade mycket hur vi i NLM kan hjälpa dem med detta. Vi har ju en lång historia av att verka bland kineser, säger Øyvind Åsland till NLM:s tidning Utsyn.

– Det är väldigt fint för oss att uppleva den andliga gemenskap som vi har med dem, där vi står tillsammans i bekännelsen och bibelsyn. Det är en stor styrka för båda parter, menar Øyvind Åsland.

Mekane Yesus-kyrkan bröt för några år sedan den formella kontakten med både Svenska kyrkan och ett amerikanskt samfund till följd av deras ändrade syn på samkönade äktenskap.

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...

Svenskar kritiska till lagförslag om könsingrepp

Könsdysfori. Åtta av tio svenskar tycker att det är en dålig idé att låta 15-åringar genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Det...