Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

First Baptist Church Jacksonville i Florida kommer att bestå av medlemmar som enhetligt bekänner klassisk biblisk syn på äktenskapet mellan en kvinna och en man. Foto: Wikimedia Commons, by Ebyabe, CC BY-SA 3.0 (beskuren)

Medlemskrav i stor USA-kyrka: Bekänn Bibelns äktenskapssyn

Den som inte undertecknar en bekännelse till klassisk biblisk syn på äktenskapet mister sitt medlemskap. Det kravet införs nu av en stor kristen församling i Florida.

– Formuleringen är ett uttryck för vad Bibeln lär om mänsklig sexualitet, säger pastorn Heath Lambert och betonar att medlemmarna måste ha en vilja att leva efter Bibelns ord.

Nyheter · Publicerad 13:00, 8 feb 2023

Det är inte bara i Sverige som debatten om Bibelns syn på homosexualitet går varm i församlingarna. I USA har jätteförsamlingen First Baptist Church of Jacksonville i Florida nu tagit till ett nytt grepp på ett klassiskt synsätt. De kräver att den som vill kvarstå som medlem intygar att denne står bakom Bibelns syn på äktenskapet som något mellan en kvinna och en man. Motivet är, enligt församlingens ledning, att ”i en förvirrad värld tydliggöra biblisk visdom”.

”Som medlem i First Baptist Church tror jag att Gud skapar människor till sin avbild som antingen man eller kvinna, och att denna skapelse är grundad i mänsklig biologi och inte ett individuellt val. Jag tror att äktenskapet är instiftat av Gud, inte regeringen, och är mellan en man och en kvinna samt enda sammanhang för sexuell lust och sexuella uttryck”, lyder den formulering som varje medlem, vars önskan är att kvarstå i församlingens matrikel, behöver underteckna senast den 19 mars.

Medlemmar som inte skriver under inom tidsfristen kommer att anses ha sagt upp sitt medlemskap i First Baptist Church, uppger församlingen på sin hemsida.

Församlingens seniora pastor Heath Lambert betonar, enligt Christian Post, att alla är välkomna att komma till kyrkan men att den som vill vara medlem måste vilja leva i överensstämmelse med vad Bibeln säger.

– Formuleringen är ett uttryck för vad Bibeln lär om mänsklig sexualitet, om äktenskap, om manlighet och om kvinnlighet, säger Lambert.

Heath Lambert försäkrar att uttalandet inte ska ses som att man inom församlingen tror sig vara något annat än syndare i behov av nåd.

– Det är inte så att vi är mindre syndiga än någon annan i Jacksonville. Vi säger: ”Gud, du har rätt och jag har fel. Vill du förlåta mig och rena mig genom Jesu blod?” Vi är inte bättre genom tro, men genom tro blir vi frälsta, säger han, enligt Christian Post.

Många kommentarer på First Baptist Church Facebooksida uttrycker tacksamhet över att församlingen står fast vid Guds ord. Bland kommentarerna finns även kritiska röster som ifrågasätter vad Bibeln säger om äktenskapet samt beslutet att villkora medlemskap med äktenskapssyn.

Det är inte så att vi är mindre syndiga än någon annan i Jacksonville.

Nya dna-tester tar död på gamla myter om Beethoven

Kultur. Nej, Beethoven var inte svart och han blev inte förgiftad av bly. Nya dna-tester av den berömde... måndag 27/3 10:00

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Allt fler produkter kan framkalla allergier

Hälsa. År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år... måndag 27/3 05:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10