Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Medlem: Många reagerar starkt

Många i församling­en reagerar starkt mot de för­ändringar som pågår. Det menar en mångårig medlem i Filadelfia.

Nyheter · Publicerad 00:00, 28 okt 2013

Samtalet i Filadelfiakyrkan i Stock­holm om Framtidens kyrka har väckt reaktioner bland medlemmarna. Kjell har varit med i församlingen i över 20 års tid. Han menar att diskussionen som öppnats när det gäller livsstilsfrågor överraskat många.
– Det har viskats lite om det här bland de mer initierade, men många är chockade och menar att vi inte kan öppna upp för medlemskap på det sättet, även för personer som aktivt lever som homosexuella. Alla är välkomna på våra möten och om någon känner utanförskap handlar det mer om hur vi behandlar varandra, säger han.

Han uppger att det under samtalskvällen var flera som frågade hur man ska säkerställa att det jobbas med frågor om dopet, moral och livsstil i församlingen, men att det inte gavs några tydliga svar.
– De senaste åren har det inte en enda söndag predikats om moral, omvändelse och vad som är synd. Om man bara predikar om Guds omsorg och nåd och medlemmarna inte får höra de andra delarna, är det svårt att påverka någon till förändring.

Drivkraften bakom förändringsviljan är ändå god, tror Kjell.
– I grund och botten handlar det om att man vill nå fler människor i en tid när många församlingar har sjunkande medlemstal. Niklas Piensoho försöker hitta nya grepp och det finns tydliga kopplingar till hans arv från Missionsförbundet. Men risken finns också att man faller för trycket att anpassa verksamheten efter det tryck som råder i samhället.

Fotnot: Kjell är inte personens riktiga namn. Han har bett om att få vara anonym.


David Högfeldt

david.hogfeldt@varldenidag.se

Läs mer:

Vill förändra synen på medlemskap

Djurfeldt tveksam till ändrad dopsyn

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00