Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Medborgarinitiativet nådde inte ända fram

EU-kommissionen föreslår inga förändringar i EU:s stadgar till följd av medborgarinitiativet En av oss. Kampanjen hade samlat in 1,9 miljoner underskrifter till sitt krav på att EU upphör att finansiera både forskning på embryonala stamceller och abortverksamhet inom sitt utlandsbistånd.

Nyheter · Publicerad 00:00, 28 maj 2014

- Vi behöver studera förklaringen från EU-kommissionen närmare. Men jag är inte särskilt förvånad över beskedet, säger Helena D'Arcy, ordförande i Respekt, den katolska pro-lifeorganisation som samordnade den svenska namninsamlingen för En av oss.
EU-kommissionen motiverar sitt beslut att inte ta till sig förslagen från medborgarinitiativet med att de inte behövs, och med att EU nyligen fattat politiska beslut om hur man ska gå vidare med finansiering inom båda de områden som lyfts av En av oss.

När det gäller forskning på mänskliga embryon hänvisar kommissionen till EU:s forskningsregler, som säger att EU-medel inte får användas för att ta fram nya stamcellslinjer, eller för forskning som bygger på att mänskliga embryon förstörs.
Samtidigt, tillägger man, finansierar kommissionen sådan medicinskt motiverad forskning som kan omfatta mänskliga stamceller.
– Det är sorgligt att man fortsätter att använda sig av dessa argument, när det inte alls väntar några kliniska behandlingar om hörnet som bygger på embryonala stamceller, och när denna forskning ännu efter 16 år fortfarande befinner sig på grundforskningsstadiet, säger Helena D'Arcy.

I fråga om det faktum att EU genom sitt utlandsbistånd även finansierar abortverksamhet, så konstaterar EU-kommissionen att Europeiska rådet och Europarlamentet båda gett sitt godkännande till de nya reglerna för EU:s finansieringsverktyg för utvecklingssamarbete, DCI. Vidare, skriver man, grundar sig biståndet på Millenniemålen, som bland annat syftar till att minska mödradödligheten och öka tillgången till så kallad reproduktiv hälsa, samt på den internationella överenskommelse som säger att abort inte ska främjas som metod för familjeplanering och att aborter ska ske under säkra omständigheter i de länder där de är lagliga.
Även om svaret från EU-kommissionen alltså är negativt, menar Helena d'Arcy att En av oss har fyllt en viktig funktion även i den svenska debatten.
– Bland annat En av oss har hjälpt till att abort lyftes fram på ett sätt i i debatten inför EU-valet som jag inte kan påminna mig har skett tidigare. Man har också fått upp ögonen för att det här är en stor och viktig fråga i stora delen av Eropa.

Eva Janzon
eva.jazon@varldenidag.se

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...