Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Med vidgat hjärta för Israel

Varje år sedan 1957 har Israels vänner inbjudit till sommarkonferens. Man vill uppmärksamma kristendomens judiska arv och den israeliska staten, som i år fyller 70 år.

Nyheter · Publicerad 11:00, 28 jun 2018

– Vi vill lyfta fram betydelsen av att välsigna Israel och hur Guds plan för mänskligheten fortgående inkluderar det judiska folket, säger Mikael Amundsen, som är verksamhetskoordinator för Israels vänner och har arbetat med konferensen under flera år.

En enhetlig bibelsyn och utrymme för profetiska tilltal och texter är något som konferensen lägger stor vikt vid, säger han.

Vi önskar att Jesus ska lysa fram i alla delar av vår konferens, men med ett särskilt fokus på bibelförståelse, där både Nya och Gamla testamentet förklarar varandra och där de profetiska texterna får ett stort utrymme.

Stämningen brukar beskrivas som inspirerande och kärleksfull. Antalet besökare har ökat på senare år och det är många som återkommer varje sommar. En av många talare som kommer till årets konferens och som Amundsen vill lyfta fram, är Oas-inspiratören Hans Weichbrodt.

– Hans har vid flera tillfällen tidigare varit en uppskattad talare på sommarkonferensen. Han har förmågan att gå på djupet i bibelordet och förklara detaljer, relationer och sammanhang på ett medryckande sätt som tilltalar både yngre och äldre deltagare.

Sången och musiken under konferensen är lovsångsbetonad men med en blandning av traditionella sånger med israeltema. Sarah Liberman från Israel kommer dessutom att sjunga med hebreiska toner och texter.

– Hon tjänar i dag som lovsångs­ledare, inspiratör och bibelförkunnare, bland annat i messianska församlingar i norra Israel. Hon kommer att sjunga och tala på konferensen vid flera tillfällen, berättar Mikael Amundsen.

Alla människor oavsett ålder och sammanhang är välkomna.

– Men särskilt vill vi inbjuda alla som känner att de vill veta mer om Israel, Bibelns profetiska texter och som vill få kontakt med andra som har hjärta för det judiska folket.

Israels vänners sommarkonferens

Datum: 28 juni –1 juli

Var: Arken, Värnamo.

Huvudtalare: Hans Weichbrodt, Dan Johansson, Siegfried Luikert, KG Larsson, Sarah Liberman, Bengt Klintenberg, Ulf Cahn, Emanuel Zethson.

Hemsida: konferens.israelsvan.com

Republikansk reträtt oroar abortmotståndare

Politik. Ilska inom prolife-rörelsen USA:s president Donald Trump och det republikanska partiet har intensivt drivit frågan om att slopa federalt stöd till Planned parenthood som utför...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...