HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

”Måste ibland hantera alla arbetsmoment”

Att en samvetsöm barnmorska på en liten klinik måste kunna hantera aborter är lika självklart som att en muslim som arbetar i ett skolkök får finna sig i att hantera fläskkött. Det säger Krist­demo­krat­ernas ledamot i riksdagens socialutskott, Anders Andersson.

Nyheter · Publicerad 00:00, 31 jan 2014

Stockholm Anders Andersson förklarar för Världen idag att det är Kristdemokraternas "principiella utgångspunkt" att en anställd inom vården inte ska kunna tvingas att utföra medicinska ingrepp som strider mot det egna samvetet.
Han vill dock inte kommentera fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark innan ärendet behandlats av Diskrimineringsombudsmannen.
– Men något generellt undantag krävs inte, utan i många fall löser man detta lokalt när det handlar om enskilda personers arbetsförhållanden, säger han.

Hur gör man då när det inte kan lösas lokalt?
– Om en person som jobbar i skolköket i skolmatstillagningen i Hultsfred inte vill jobba med fläskkött, då blir det problematiskt. I vissa delar måste man i ett litet skolkök kunna hantera alla arbetsmoment, svarar Anders Andersson, och tillägger att han – i abortfrågan – känner till fall då man kommit fram till lokala överenskommelser.

Kristdemokraterna avfärdade vid sitt riksting i september en motion från riksdagsledamoten Annelie Enochson om samvetsfrihet. Enligt förslaget skulle partiet driva på för att få Sverige att införa en samvetsklausul inom svensk sjukvård och högskoleutbildning, och att införliva rätten till samvetsfrihet i grundlagen.
Majoriteten vid rikstinget ställde sig bakom partistyrelsens förslag att avslå motionen, med argumentet att lagstiftning inte är rätt väg att gå.
"Varje person och varje situation är olika och ska behandlas med respekt för den enskildes uppfattning", skrev partistyrelsen i sitt yttrande till motionen.

KD:s partiledare, socialminister Göran Hägglund, har tidigare sagt till Världen idag att "situationer som dessa bäst löses genom att huvudmannen och den anställde redan vid anställningstillfället är överens om hur arbetet ska lösas, utan att den anställde som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svåra etiska frågor ska tvingas att delta i viss verksamhet". Det har inte gått att nå Göran Hägglund för en kommentar om fallet med Ellinor Grimmark.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

 

Fakta. Samvetsfrihet bland de mänskliga rättigheterna

Samvetsfrihet innebär att man genom hänvisning till samvetsskäl inte behöver utföra en viss uppgift.

I Sverige har detta historiskt sett handlat om vapenvägrare. Under 1800-talet kunde unga män dömas till böter, fängelse eller straffarbete för att de inte ville bära vapen, av samvets­betänkligheter och religiösa skäl. Det var först 1902 som en kunglig cirkulärskrivelse kungjorde att dessa ”samvetsömma” kunde användas för annat arbete vid förbandet – en praxis som ledde fram till vapenfri tjänst inom värnplikten.

Internationellt använder människo­rättsorganisationen Amnesty Inter­national sig av begreppet ”samvetsfånge” för dem som frihetsberövas eller hindras från att uttrycka bland annat rättigheterna i artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religions­frihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”

När Sverige gick med i EU blev den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950 del av svensk lag.

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...