Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Många väljer bort fosterdiagnostik

Mästan alla gravida väljer abort om deras foster visar sig ha Downs syndrom. Men långt ifrån alla kvinnor väljer att ta reda på det. Det visar en studie i sydöstra sjukvårdsregionen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 20 feb 2015

– De alla flesta som efter ett positivt KUB-test väljer att göra fostervattensprov och då ser att fostret har Downs syndrom, väljer att göra ett avbrytande. Vi hade bara något enstaka fall där man valde att gå vidare med graviditeten, säger Eric Hildebrand, specialistläkare vid fostermedicinska enheten på Universitetssjukhuset i Linköping.

Förra året disputerade han med avhandlingen "Prenatal diagnos av strukturella missbildningar och kromosomavvikelser". Den utgår från en studie av 20 000 graviditeter mellan 2009 och 2012 i en region som sedan 2008 erbjuder alla gravida att göra KUB-testet i vecka 11 till 14. KUB, som står för Kombinerat ultraljud och blodprov, är en undersökning som relativt tidigt i en graviditet kan visa på sannolikheten för att ett barn har Downs syndrom eller två andra kromosomavvikelser. Om sannolikheten är hög, måste man göra ett fostervattenprov för att vara helt säker. Det Eric Hildebrand såg var att mellan 62 och 92 procent av kvinnorna tackade ja till KUB-testerna. Andelen varierade mellan olika sjukhus, med den högsta siffran i Linköping.

Men så många som tre av tio av dem som sedan erbjöds ett fostervattenprov tackade nej till erbjudandet.

– Jag tycker det är bra att man reflekterar innan man tackar ja till KUB, och att man funderar igen innan man gör ett fostervattenprov, så att man vet hur man vill göra med det resultatet, säger Eric Hildebrand, som inte själv vill ta ställning till vilka konsekvenser provet kan få.

– Vi har inga rekommendationer om vad man ska välja att göra, utan det läggs helt på föräldrarna. Det här är en effektiv metod för att upptäcka kromosomavvikelser, och ett erbjudande som ska erbjudas enligt det svenska sjukvårdssystemet. Eric Hildebrand påpekar att det främsta syftet med KUB-testet är att minska antalet fostervattenprov som görs "för säkerhets skull", och därmed den risk för missfall som det invasiva provet för med sig, och som ligger på en procent.

– Om man ser till alla gravida kvinnor över 35 år i hela landet, så är det 17 procent som gör fostervattenprov. Om de alla skulle göra KUB-testet först, skulle andelen sjunka till fyra procent, säger han.

– Så dels är det en viktig rättvisefråga att alla erbjuds samma fosterdiagnostik, och dels minskar man risken för missfall.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

KD: Vi prioriterar inte bort barnomsorgspeng

Politik. Kristdemokraternas barnomsorgspeng som ska göra det möjligt för föräldrar att, med ekonomisk... fredag 16/4 09:00

Senaste nytt

    Israelernas styrka: argumentation

    Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier