Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Studenter på en brygga vid Fyrisån i centrala Uppsala våren 2007. Fler än 600 studenter i Uppsala har nyligen svarat på en enkät om Gud, Jesus och moral. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Många tror på ”en högre makt”

Nej, de tror knappast på Gud, och definitivt inte på att Jesus skulle vara Guds son. Men många studenter i Uppsala menar ändå att alla människor har både gott och ont inom sig.

Nyheter · Publicerad 14:38, 7 apr 2014

Det visar en enkät som besvarats av 682 studenter, och som ställer fem frågor om Gud, Jesus, sanning och moral.
Enkäten spriddes av missionsorganisationen Agape Sverige, som ett sätt att förbereda förra veckans öppna möten på universitetet med den kände apologeten Ravi Zacharias.
”Är Gud relevant för oss i dag?”, löd den första frågan, vilken besvarades jakande av 32 procent och nekande av 44 procent av studenterna. Påståendet ”Jag tror inte på Gud men på något slags högre makt”, svarade hela 27 procent ja på.
Studenterna kunde även lämna kommentarer till sina svar. Enligt en sammanfattning av dessa hade de flesta som svarade att Gud har relevans i dag, inte själva någon gudstro. I stället menade de att tron hjälper andra människor, eller att tron på Gud har en påverkan på världen i stort.

På frågan om hur man såg på Jesus svarade sammanlagt 77 procent av studenterna att han var antingen ”en god man” eller ”bara en god moralisk lärare”. Fyra procent menade att Jesus var ”galen” och 28 procent att han var ”en myt”. Endast 6 procent svarade att Jesus var ”Gud”.
”Omkring hälften av dem som svarade ”myt” ansåg att Jesus existerat, men att han var en vanlig person, respektive att man på grund av källornas ålder inte kan uttala sig närmare om honom”, står det i kommentaren.
”Den andra halvan menade att Jesus inte ens existerat över huvud taget”.
Drygt hälften av de svarande, 51 procent, svarade att de inte höll med i påståendet i nästa fråga: ”Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större”. Trettio procent svarande jakande, och 21 procent angav att de aldrig ställt sig frågan.
Det främsta skälet till att man inte höll med om påståendet var, enligt kommentarerna, att man ifrågasatte vem som skulle avgöra vad som är ett ”rätt” tänkande. Många ansåg också att krav på ett ”rätt” tänkande utesluter ett ”fritt” tänkande och omöjliggör kreativitet och nya idéer.
De allra flesta, 69 procent, svarade att de instämde i påståendet i nästa fråga: ”Jag tror att det inte finns någon absolut sanning, att moral och sanning ska vara, och är, relativa”. En tredjedel, 31 procent, höll dock inte med om det påståendet.

Slutligen fick studenterna ange om de höll med eller avfärdade följande påstående, som är ett citat av Ravi Zacharias: ”Vi har alla de fyra absoluta [storheterna] inom oss: kärlek, rättvisa, ondska och förlåtelse”. Här höll 46 procent med, medan 54 procent inte höll med.
I kommentarerna noterar man en logisk motsägelse. Många av dem som höll med om påståendet, hade nämligen på den föregående frågan svarat att det inte finns någon absolut sanning eller moral.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se 

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...