Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.
2 Korintierbrevet 9:8

Världen idag

Av världens totalt cirka 7 000 språk är det endast 554 som har en översättning av hela Bibeln. Samtidigt pågår ett omfattande arbete med att göra Guds ord tillgängligt för allt fler. Foto: Lightstock

Många språk saknar ännu Bibel

165 miljoner människor har ännu inte tillgång till Bibeln.

Nyheter · Publicerad 00:00, 2 nov 2015

6 600. Så många folkgrupper är enligt det kristna undersökningsinitiativet "Joshua Project" fortfarande onådda. Som onådda räknas grupper som inte har tillräckligt många kristna eller tillräckligt med medel för att kunna evangelisera bland sina egna.

Tittar man på statistik från organisationen Frontier Ventures är det 3 000 folk som är utan tillgång till evangeliet.
– Statistik är lurigt, säger Reine Toth som är missionsföreståndare för organisationen Folk och språk.

Han menar att man kan mäta på olika sätt, och att olika statistiska undersökningar överlappar varandra. Oavsett hur man räknar är antalet onådda folk fortfarande många.

Den statistik som Reine och hans kollegor tittar på, handlar om bibeltillgång. Organisationen Wycliffe, som Folk och språk tillhör, ger regelbundet ut statistik över hur många folkslag som har tillgång till Bibeln, eller delar av den.

Just nu är det 1 778 språk som Bibeln över huvud taget inte finns på. Det innebär att 165 miljoner människor är i avsaknad av Bibeln. Flest antal språkgrupper som saknar Bibeln finns i Afrika; 715 språk. Näst flest finns i Asien, där motsvarande siffra är 547.

Utöver dessa 1 778 språk finns det mängder av språk som det bara finns en påbörjad bibelöversättning på. Det kan vara att Nya testamentet finns översatt, eller bara några delar av Bibeln.

Av världens totalt cirka 7 000 språk är det endast 554 som har en översättning av hela Bibeln.

Det är dock inte helt mörkt, för siffran förändras sakta men säkert.
– För ett år sedan var det 1 859 språk där bibelöversättningar över huvud taget inte var påbörjade, säger Reine Toth.
– Alltså nästan 100 fler än i dag.

Han berättar att organisationen Wycliffe år 1999 satte upp en vision om att alla folk ska ha en påbörjad bibelöversättning år 2025. Anledningen till att man tog fram denna vision var att man kom fram till att det skulle ta 150 år att översätta Bibeln till alla språk om man fortsatte i samma takt som då.

Nu upplever Reine Toth att takten har snabbats upp. Folk och språks medarbetare har sedan sin start 1970 gjort elva översättningar av Nya testamentet. Flera i Papua Nya Guinea, ett par i Senegal och andra i Indien och Togo.

Just nu är de involverade i ett tiotal översättningar av Bibeln, främst i Afrika och Asien. Tittar man på hela den internationella Wycliffe-organisationen är siffran förstås betydligt högre.

Hur ser då intresset ut för att nå de onådda med Bibeln?

– Det finns ett intresse, men dessvärre har bibelläsandet gått ner, säger Reine Toth.
– När intresset för bibelläsning går ner, går även engagemanget för bibelöversättning till onådda folk ner. Om det inte är viktigt för oss att läsa Bibeln tycker vi inte att det är viktigt för andra.

Sara Andersson
sara.andersson@varldenidag.se 

FN:s falska anklagelser om vattenapartheid i Israel

Israelkommentar Den 23 september publicerade Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) en... torsdag 28/10 00:00

Gud har vida överträffat många av våra djärvaste drömmar.

Ledarkrönika Den här hösten firar vår församling ”Kungsporten 20 år”. Vi gör det vid två tillfällen. I söndags... torsdag 28/10 00:00

Träd fram kristna kvinnor i era partier

Efter andra världskriget motsatte sig Socialistpartiet i Frankrike att ge kvinnor rösträtt med... torsdag 28/10 00:00

Efter kritiken – domstol skärper regler om jäv

Barnmorskemålen. Det svenska barnmorskemålet är bara ett av flera fall som Europadomstolen haft på sitt bord där det... onsdag 27/10 11:28

Den som söker sig till korset har rätt att få möta frälsningens budskap.

Inför söndag För en tid sedan upplevde jag att Gud besökte den kyrka som jag var del av genom människor vars... torsdag 28/10 00:10

Brott mot spelreglerna måste få konsekvenser

Israelkrönika Rina Shnerb var 17 år gammal när hon den 23 augusti 2019 mördades på vägen till källan Ein Bubin i...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier