Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Sedan den 7 november förra året kan nyazeeländare som har en obotlig sjukdom få avsluta livet med vårdens hjälp. Foto: Pixabay

Många nyazeeländare har fått dödshjälp med ny lag

Åtminstone 32 personer ska ha använt sig av Nya Zeelands nya dödshjälpslag under dess tre första månader, rapporterar tidningen The Guardian. Tidigare har dock landets hälsodepartement uppskattat att dödshjälp kan komma att ges till ungefär 350 om året.

Nyheter · Publicerad 08:00, 1 apr 2022

Världen idag rapporterade i november 2020 om den folkomröstning i vilken ungefär två tredjedelar av de nyazeeländare som röstade sade ja till en ny eutanasilag, samt att lagen skulle träda i kraft ett år senare.

Mer exakt trädde lagen i kraft den 7 november förra året, och enligt The Guardian uppgav Nya Zeelands hälsodepartement tre månader senare att 32 människor dittills använt sig av lagens möjlighet till dödshjälp.

När lagen antogs ska departementet ha uttryckt osäkerhet kring hur många som skulle komma att använda sig av lagen, men konstaterat att det på andra jämförbara platser utomlands, där dödshjälp redan varit lagligt, rör sig om mellan 0,3 och 2 procent av alla dödsfall.

På grund av de relativt strikta kriterierna i Nya Zeelands dödshjälpslag uppskattade de vidare att ungefär två tredjedelar av ansökningarna skulle komma att få avslag, och att det då skulle kunna bli ungefär 350 människor av 950 sökande per år som beviljades dödshjälp.

Ett av kriterierna som måste uppfyllas är att personen måste lida av en obotlig sjukdom som sannolikt kommer att leda till döden inom ett halvår.

De cirka tio personer per månad som alltså ska ha fått dödshjälp under lagens första tre månader utgör bara en tredjedel av den på årsbasis tidigare uppskattade siffran, men The Guardian konstaterar samtidigt att antalet som fått dödshjälp i vissa andra länder har tilltagit rejält över tid.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00