HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Dalai Lama var ett av flera omdiskuterade inslag under den årliga bönefrukosten i Washington. Foto: Evan Vucci / AP / TT

Många kontroverser vid årets bönefrukost

Årets stora "nationalla bönefrukost" i Washington bjöd, så som ofta, på många kontroverser. Att Dalai Lama bjudits in fick Kina att se rött, medan människorättsaktivister protesterade mot att folkmordsanklagade Sudans utrikesminister fanns på gästlistan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 feb 2015

Från konservativt kristet håll har en del kommentarer handlat om att president Barack Obama i sitt tal på torsdagen nämnde medeltidens kristna korståg kort efter att han fördömt Islamiska statens illdåd i Syrien och Irak.

– Innan vi sätter oss på våra höga hästar och tror att det är unikt för den ena eller andra platser, så minns att människor utförde fruktansvärda dåd i Kristi namn under korstågen och inkvisitionen, sa Barack Obama, som först talat om de goda handlingar som religion inspirerar och sedan gått över till att tala om bland annat IS, som han kallade "en brutal, ond dödskult".

– Så detta är inte unikt för en grupp eller en religion. Det finns en tendens i oss – en syndaktig tendens – som kan pervertera och förvränga vår tro.

Barack Obama talade också om rätten att häckla någons religion, och om vikten av att "använda yttrandefriheten till att fördöma sådana förolämpningar". I sitt försvar för religionsfriheten nämnde han särskilt den amerikanske pastorn Saeed Abedini, som sitter fängslad för sin kristna tro i Iran, och sa att han lovat pastorns familj att få tillbaka honom till USA.

Bönefrukosten organiseras av den kristna organisationen The Fellowship Foundation, i samarbete med ett antal kongressledamöter. En av de svenskar som bjöds in i år var Niklas Piensoho, pastor i Filadelfiakyrkan i Stockholm. När Världen idag når honom på fredagen är han fortfarande omtumlad av alla intryck, men framför allt tagen av den goda anda som han menar genomsyrar evenemanget.

– Man söker efter det som förenar och är inte ute efter att positionera sig – det är mycket tal om kärlek, tolerans och försoning. Och allting utgår från jesuspersonen, inte kristendomen som sådan, säger han.

Att man i detta sammanhang undviker att tala om "kristendom" tror Niklas Piensoho inte nödvändigtvis är för att blidka människor som tillhör andra religioner.

– Jag tror det har att göra med att ordet "kristen" på en del håll är liktydigt med en stridande fraktion eller politisk inriktning. Ordet "kristen" i svensk kontext betyder rätt ofta en personligt troende människa. Men kommer du till Balkan är "kristna" part i en konflikt. Så man undviker det ord som är laddat på olika sätt och talar hellre om medveten efterföljelse till Jesus Som jag ser det är det inte att devalvera innebörden, snarare tvärtom.

Att bönefrukosten verkligen handlar om kristen bön är tydligt. I år ledde den kristne läkaren Kent Bradley, som överlevt ebola, den bön som öppnade mötet, och den förre racerföraren Darrell Waltrip talade om hur han tagit emot Jesus som sin frälsare.

– Jag gick ner från mina höga hästar och ner på mina knän. Och det var den största dagen i mitt liv, sa han om omvändelsen efter en svår krasch 1983.

Den politiskt mest kontroversiella besökaren i år var Dalai Lama, som hälsades välkommen av president Barack Obama även om de två inte talades vid eller satt nära varandra vid evenemanget.

Obama kallade laman "ett mäktigt exempel på vad det innebär att utöva medkänsla", och någon som "inspirerar oss att tala högt om alla människors frihet och värdighet".

Inte oväntat kom protester från kinesiska UD på fredagen.

– Vi motsätter oss andra länders beslut att tillåta Dalai att besöka dem, och motsätter oss andra länders inblandning i Kinas inre angelägenheter genom att utnyttja tibetfrågan, sa en talesman.

Niklas Piensoho förstår att det ur kristen synvinkel kan ses om kontroversiellt att bjuda in tibetanernas andlige ledare, även om han inte var där som förebedjare utan som talare.

– Dalai Lama är företrädare för en annan religion, och ändå visade man honom stor gästfrihet. Man säger inte att han har fel utan låter honom tala, men återvänder hela tiden till Jesus som utgångspunkt och exempel. På så sätt försöker man att förkroppsliga kärlek, tolerans och försoning, säger Niklas Piensoho.

– Det man säger är att här möts alla som vill följa Jesus. Och det betyder inte att man måste definiera sig som kristen men att man möts i en anda av Jesus.

Överlag tycker Niklas Piensoho att mötena och seminarierna under bönefrukosten förts i en ödmjuk anda, där man försöker förstå "inte bara den position man möter, utan den människa man möter".

Ett exempel på det goda bemötandet tycker han är det faktum att han bjöds in tillsammans med sin hustru Helena.

– Jag tycker man kan se en vilja här att inte se var och en som enskilda subjekt utan som del av en familj. Det finns en stor respekt för det synsättet här, och det skulle vi behöva mer av i Sverige, att lyfta samhörigheten och familjen.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Niklas Piensoho, pingstpastor. Foto: Arkiv

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...