Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Förskolebarn beskådar en levande julkrubba vid Domkyrkoplan i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/ TT

Många förskolebarn besöker kyrkan

Att förskolebarn skulle besöka kyrkan i advent för att lära sig om julen är inget som uppmuntras av Skolinspektionen. Men på många håll finns ett uppskattat samarbete kring julspel och andra samlingar.

Nyheter · Publicerad 00:00, 1 dec 2015

Sedan den nya skollagen började gälla 2011 har skolor och förskolor blivit försiktiga med att besöka kyrkan till olika högtider. I kommunala skolor och förskolor ska all verksamhet i samband med skoldagen vara icke-konfessionell, och att delta i en gudstjänst under en adventssamling är nu för tiden otänkbart.

Ändå finns ett förtroendefullt samarbete mellan skola och kyrka på många orter. I Huddinge söder om Stockholm bjuder Svenska kyrkan bland annat på ett levande julspel i Rådsparken, med förskolebarn som en av målgrupperna.

Kyrkans förskolepersonal i Ängelholm bjuder varje år in brett till ett julspel som ses av omkring 1 200 barn och vuxna varje år.
Och i Nyköping ordnar Svenska kyrkan dramatiserade julvandringar för tre-femåringar i S:t Nicolai kyrka.
Upplevelsen brukar vara välbesökt och samtliga tillfällen är nu fullbokade för säsongen. Men i år har en förskola för första gången avbokat ett deltagande.

– Personalen anmälde sig först, men började sedan avboka för en tid sedan. Då har det kommit strikta direktiv från förskolan att inte gå på julvandring i kyrkan, utan man vill ha en religionsfri förskola, säger Gunnel Fagerlund, förskollärare och anställd i S:t Nicolai kyrka.
– Vi tyckte det var tråkigt förstås, och ska ta reda på mer om hur de tänker, och om det var ett önskemål från föräldrarna.

Den förskolechef som bestämmer sig för att inte besöka kyrkan har skollagen på sin sida, säger Sofia Wirlee, jurist vid Skolinspektionens rättsenhet.
– Det kan finns många skäl till varför man som förskolechef väljer att inte besöka en kyrka eller en julkrubba, och det har bland annat att göra med hur besöket utformas, säger hon.

– Man ska ta hänsyn till att inga elever ska känna sig utanför och att alla ska kunna vara delaktiga. Man kan ju också ha elever som av olika skäl inte kan gå in i en kyrka; det kan finnas anledningar som gör att det inte är lämpligt.

Skollagen säger att all verksamhet inom ramen för en kommunal förskola ska vara icke-konfessionell, alltså att det inte får förekomma religiösa inslag. Och de besök i till exempel kyrkor som görs ska utformas på så sätt att ingen förkunnelse förekommer.

"Det är också möjligt att ha till exempel en adventssamling för att uppmärksamma traditionen med advent. En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse", skriver Skolverket i en juridisk vägledning från 2012.

I Vallentuna norr om Stockholm bjuder kyrkan regelbundet in till samlingar för både förskolebarn och skoleveler, i huvudsak kring jul och påsk.
Och man har ändrat på samlingarna för att vara i linje med skollagen.

– Förskolorna och skolorna blir inbjudna till advent och påskspel, och det är många som kommer. Tidigare hade vi gudstjänster i samband med besöken, men inte nu längre, berättar församlingspedagog Teodora Dalhammar.
– Det vi gör är mer som en pjäs, som ska förklara varför vi firar jul och påsk.

Totalt sett deltar omkring 3500 barn, upp till 13 år, i kyrkans olika samlingar tillsammans med sina lärare.
– Vi utgår från läroplanen och ser hur vi kan samarbeta så att det blir en frivillighet och utan kontroverser. Vi upplever att det som helhet är mycket uppskattat, säger Teodora Dalhammar.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se
 

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...