Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Många anmälningar om övergrepp på ungdomshem

Barnrättsorganisationer larmar om många anmälningar om sexuella övergrepp och kränkningar på statens ungdomshem.

Nästan alla händelser som anmälts rör manliga anställda som utsatt flickor för sexuell beröring.

Nyheter · Publicerad 10:00, 23 mar 2023

Barnrättsorganisationerna World Childhood Foundation (Childhood) och Barnrättsbyrån har kartlagt anmälningar om och förekomsten av sexuella kränkningar och våld på statens ungdomshem som drivs av Statens institutions­styrelse (Sis). Ungdomshemmen tar emot barn och unga upp till 21 år som bedöms ha en omfattande psykosocial problematik eller som är dömda för grova brott.

Rapporten visar på omfattande och ständigt återkommande rapporter och anmälningar om ofredande och sexuella kränkningar, framför allt om manliga anställda som utsätter flickor för sexuell beröring.

– Det är ett litet antal ungdomar som placeras varje år, runt 1 000, som motsvarar ungefär en genomsnittlig skola. Där har man i genomsnitt fem inrapporteringar om sexuella kränkningar eller övergrepp per månad, med en fällande dom mot någon ur personalen per år. En genomsnittlig skola hade inte fått fortsätta verka på det sättet, år efter år, säger Joel Borgström på Childhood.

Childhood och Barnrättsbyrån bygger sin rapport på en studie av forskaren Maria Andersson Vogel, som har nagelfarit myndighetshandlingar och domar från tidsperioden januari 2019–maj 2022. Rapporten räknar till 209 inrapporterade händelser, anmälningar eller klagomål på 20 av 21 ungdomshem under perioden, och konstaterar dessutom att fem tidigare anställda har dömts för våldtäkt på ungdomar på Sis-hem under 2017–2022.

– Den vanligaste kränkningen är olika typer av ofredande som sexualiserad beröring. Vi ser också allt från sexualiserat språk och jargong till en upplevd hotfull och kränkande miljö, men också betydligt mer allvarliga övergrepp som går hela vägen till fullbordade våldtäkter, säger Joel Borgström som understryker att det ofta finns ett stort mörkertal av ungdomar som aldrig anmäler sina förövare.

I en dryg femtedel av handlingarna som lämnats ut har ungdomens kön strukits över för att skydda identiteten, i de återstående fallen och anmälningarna står flickor för mer än tre fjärdedelar av dem som utsatts. Förövaren är i merparten av fallen en manlig anställd, endast i nio av fallen handlar det om en annan ungdom.

Sis generaldirektör Elisabet Åsbjörnsson reagerar starkt på rapporten om övergreppen.

– Jag blir arg, ledsen och frustrerad över det här. Det är fullständigt självklart att barn inte ska fara illa på våra ungdomshem, säger hon.

En genomsnittlig skola hade inte fått fortsätta verka på det sättet.

Statens ungdomshem

• Statens institutions­styrelse (Sis), är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård.

• Sis behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruks­problem. Sis tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

• Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med 730 platser och elva LVM-hem med 359 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet.

• Sis har omkring 4 000 tillsvidare­anställda.

Källa: SIS

Kinesisk expert: Labb kan vara ursprung till coronaviruset

Kina. Det kan inte uteslutas att coronaviruset ursprungligen kom från ett laboratorium. Det säger George... torsdag 1/6 22:00

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00