Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

"Man tummar på skyddet för barnen"

Barnombudsmannen var emot. Men i veckan röstade riksdagen för en förändring som gör det möjligt för barn från elva år att se biofilmer med 15-årsgräns i vuxens sällskap. – Obegripligt, menar Roland Utbult, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, som var enda parti att rösta emot.

Nyheter · Publicerad 16:54, 2 feb 2017

Filmer på biograf som tidigare varit belagda med 15-årsgräns kommer från och med 1 mars i år att vara tillgängliga från elva år om man tittar i sällskap med någon som är över 18. Det är resultaten av en lagändring som riksdagen röstade igenom under onsdagen. Ensamma att rösta emot ändringen var Kristdemokraterna.

Filmer som tidigare alltså varit granskade och bedömda att vara lämpliga från 15 år och uppåt anses nu kunna ses av personer från elva år i sällskap med en vuxen som till exempel kan vara ett syskon, ett syskons kompis, eller en förälder.  

Roland Utbult menar att man med det här beslutet tummar på skyddet för barn och unga att slippa utsättas för innehåll som riktar sig till en vuxen publik. Många filmer med 15-årsgräns är våldsamma och kan innehålla starka scener av hot, skräck, ångest och förvirring, påpekar han och hänvisar till Barnombudsmannen som varit kritisk till lagändringen.

– Regeringen använder barns rätt till information som argument. Men det vi och Barnombudsmannen säger är att barn har rätt att skyddas mot material och information som kan vara till skada för deras välbefinnande, något som också FN:s barnrättskommitté uttrycker.

I riksdagsdebatten menade regerings­partierna, Sverige­demokraterna och övriga Alliansen att ändringen ger större ansvar till föräldrarna att avgöra vilka filmer deras barn klarar och inte klarar att se. Man anser också att den här ändringen är väl avvägd mellan barns rätt att ta del av information och deras rätt till skydd. Men Roland Utbult tycker att man snarare gör föräldrarna en otjänst. 

– Åldersgränser för film har varit ett stöd för föräldrarna och också en hjälp när sedan filmerna finns tillgängliga att se i hemmet att kunna avgöra vilka filmer som kan vara lämpliga för deras barn att titta på och vilka som inte är det. Det här gör det i stället svårare för föräldrarna.

Han tycker inte att den här frågan handlar så mycket om moral, utan främst om barns välbefinnande. 

– Jag tror att många utanför riksdagen har svårt att förstå att elva-åringar nu ska kunna se filmer med 15-årsgräns, alltså också vuxenfilmer med våldsskildringar. 

Det vi och Barn- ombuds-mannen säger är att barn har rätt att skyddas mot material och information som kan vara till skada för deras välbefinnande.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...