Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Mammans nyckelroll lyftes fram på Skansen

Vikten av att små barn får vara hemma med sina föräldrar betonades under det heldagsseminarium som på tisdagen arrangerades av kvinnoföreningen Haro. Politiker från Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna förklarade i slutet av dagen att de vill ge hemmaföräldrar mer stöd.

Nyheter · Publicerad 14:11, 19 apr 2018

En genomgående linje under dagen var att familjepolitiken ser mer till arbetsmarknadens och föräldrarnas behov än till barnens.

Lea Pulkkinen, professor emerita i psykologi vid Jyväskylä universitet, talade om "två mantran" som upprepas av dem som förordar tidig förskola både i Finland och Sverige.

– Den ena är att barn måste börja utbildas så tidigt som möjligt, och det andra är att små barn behöver andra barn för att socialiseras. Men små barn behöver omsorg och sina föräldrar, sade hon.

– De är inte någon allmän egendom som en stat kan förfoga fritt över.

Även inom FN ser man betydelsen av den tidiga anknytningen mellan föräldrar och barn.

– Vi ser mer och mer bevis för vikten av en god anknytning i tidig ålder, och att familjens plats som säker och förutsebar miljö inte kan ersättas av skola och förskola, sade Renata Kaczmarska, som arbetar vid en FN-avdelning som främjar familjen, Focal Point on the Family.

– FN vill se en holistisk politik, där målet ska vara att stödja familjer, inte att ersätta dem. Att människor kan fatta fria val kring sitt liv är en viktig definition av "utveckling".

Dagens första talare var den amerikanska psykoanalytikern Erica Komisar, som skrivit en bok om varför relationen mellan mamma och barn är så viktigt de första tre åren, "Being there – Why Prioritizing Motherhood in the First Three Years Matters".

I sin bok lyfter hon fram vetenskapliga belägg för att ingen kan ersätta mamma de första tre åren i ett barns liv, och kopplar den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga till föräldrars oförmåga att vara verkligt närvarande i sina barns liv.

– En bristande anknytning kan leda till att barnet senare får alla möjliga slags problem, till exempel depression, aggression, inte kan fokusera på ett mål eller inte kan skapa nära relationer, sade hon.

Haro, som har omkring 600 medlemmar, vill med sitt seminarium försöka att sätta familjepolitiken på agendan inför valet.

– Vi vill få till stånd en barncentrerad familjepolitik, i stället för den som är i dag, och som styrs av arbetsmarknadens behov, säger Haros ordförande Ingvild Segersam till Världen idag.

– Vi vet för mycket i dag om små barns utveckling och behov för att fortsätta som vi gör. Men det är svårt att vända skutan, både för att frågan väcker ett psykologiskt försvar hos beslutsfattarna och för att vår ekonomi på olika sätt gjort oss beroende av förskolan.

Att inte alla beslutsfattare tänker på samma sätt framgick av den politikerpanel som avslutade dagen.

Företrädare för Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna talade sig varma för större valfrihet för föräldrar, och för olika former av stöd till dem som vill ta hand om sina små barn hemma.

Vare sig Miljöpartiet, Socialdemokraterna eller Liberalerna hade skickat någon representant, och Centerkvinnornas generalsekreterare Anna Kläppe tog på sig den i sammanhanget otacksamma rollen att försvara varför det inte är önskvärt att bara kvinnor tar ansvar för barn och hem.

– Att man talar om en "kvinnofälla" är för att man ser hur uttaget av föräldradagar har bäring på inkomst, kärriär och pension, och det man kallar kvinnors egenmakt, sade hon, och betonade att en kvinna måste ha råd att till exempel lämna en dålig relation.

Riksdagsledamot Jan Ericson (M) ifrågasatte varför just valet att stanna hemma med barnen lyfts fram när man talar om vad som påverkar en människas karriär eller pension.

– Vi vill ju inte tvinga männskor att ta ett visst jobb för att det ger bättre pension. Varför ska just föräldraskapet regleras? undrade han.

Han sade att han oroade sig över att småbarnsgrupperna ökar i hans egen kommun, Mark.

– Jag tror att man skulle kunna vinna mycket på om färre små barn var i förskolan, få bort de dyraste platserna och bygga färre nya småbarnsenheter. Jag tror inte de kan vara samhällsekonomiskt lönsamma.

Vi ser mer och mer bevis för vikten av en god anknytning i tidig ålder, och att familjens plats som säker och förutsebar miljö inte kan ersättas av skola och förskola.

Dominansen från vänster hämmar det öppna samtalet

Ledare Alla invånare i en kultur påverkas av dess centrala värderingar. Eftersom vi dagligen andas samma... onsdag 5/8 00:00

Merzek Botros

Hallå där. ... pastor i den arabiska församlingen i Centrumkyrkan i Sundbyberg, som i dag inleder Europeiska... onsdag 5/8 00:00

Förblindad woke-kultur trasar sönder kultur

Ledare Med nya tider kommer nya ord, som det importerade ordet woke. Det har sin bakgrund i... tisdag 4/8 00:00

Var nära döden – rasar mot planer på dödshjälp

Eutanasi. När han var liten sade hans läkare att ”det var lika bra att han fick somna in”. Nu är Eric... tisdag 4/8 21:00

Basketstjärna tror på Jesus mer än på symbolhandlingar

USA. När alla andra spelare i Orlando Magics böjde knä i sympati för BLM-rörelsen valde basketspelaren... tisdag 4/8 20:00

Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens...

Varför visar sig inte Gud tydligare?

Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt