Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

M-grupp: Inför förskola från 6 månaders ålder

Krav på obligatorisk rätt till barnomsorg från åtta månaders ålder fördes fram på Moderaternas partistämma i helgen. Förslaget, som av kritiker kallats för ”barnfientligt”, röstades dock ner av en klar majoritet.

Moderaternas kvinnoförbund driver samtidigt kravet att barnomsorg ska vara tillgänglig från att en bebis blir sex månader.

Nyheter · Publicerad 16:00, 25 okt 2021

Josefin Malmqvist, riksdagsledamot och ordförande för M-kvinnorna, yrkade under Moderaternas stämma i Helsingborg i helgen på att partiet ska verka för att tillgängliggöra barnomsorg från åtta månaders ålder.

I dag måste kommunerna erbjuda förskola från senast ett års ålder.

Malmqvist skriver på Twitter att M borde ”ta rollen som Sveriges starkaste kraft för ökad jämställdhet” och att barnomsorg från åtta månader ”skulle stärka arbetslinjen, och den ekonomiska jämställdheten”.

Under stämmodebatten i helgen stämde flera in i Malmqvist argumentation, medan andra inom M förde fram personalförsörjning i kommunen, föräldrarnas valfrihet och barns behov och rätt till tid med föräldrarna som argument mot förslaget.

En klar majoritet av stämman röstade sedan nej.

Malmqvists utspel får också rejält med mothugg på sociala medier.

”Barn är inte mogna att gå på förskola vid åtta månaders ålder. Samhället ska inte sätta press på föräldrar att behöva använda barnomsorg vid den åldern. Hälsningar 6-barnspappan”, skriver debattören och tidigare SVT-medarbetaren Johan Romin.

”Detta är inte jämställdhet, snarare barnfientlighet. Barn är inte redo att lämnas bort vid åtta månaders ålder. Om man inte mäktar med att ta hand om sina barn, och hellre lämnar bort dem till främlingar när de fortfarande är bebisar, då bör man nog avstå från att skaffa barn”, skriver opinionsbildaren Ivar Arpi.

Josefin Malmqvist framhåller dock att Sverige är ett av få länder i Europa som inte ”erbjuder någon form av barnomsorg innan 1 år”.

Hon menar att detta handlar om ”en frihetsreform att erbjuda möjligheten” och inte ”krav”.

Noterbart är samtidigt att M-kvinnorna efter ett beslut vid sin årsstämma i maj i själva verket arbetar för att partiet ska ställa sig bakom att barnomsorg bör tillgängliggöras inte från åtta månader, utan från sex månaders ålder.

En av de frågor som M-kvinnorna driver och som däremot fick gehör under stämman är att 90 dagar av föräldrapenning ska reserveras för varje förälder också för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Tidigare har kvoteringen av föräldraledigheten gällt den stora majoritet som har SGI, men M anser nu alltså att även övriga familjer ska tvingas avsätta tre månader till vardera förälder.

M har tidigare motiverat denna förändring med att öka trycket på exempelvis utrikes födda kvinnor att komma ut i arbetslivet. Rent konkret kan det samtidigt innebär att dessa och andra familjer inte längre har ekonomisk möjlighet att vara hemma lika länge med sina barn.

Barn är inte redo att lämnas bort vid åtta månaders ålder.

Hans rike ska aldrig ta slut

Ängeln Gabriel besöker en tonårsflicka i Nasaret och säger till henne de mest fantastiska saker:... lördag 25/3 00:00

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Finskspråkiga niondeklassare tycker sämre om svenskan

Finland. Finskspråkiga elever i Finland är för dåliga på svenska när de går ut nian, enligt en rapport från... fredag 24/3 21:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10