Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

M försöker värva tunga KD-namn

Moderaterna försöker locka framträdande kommunalpolitiker inom Kristdemokraterna att lämna partiet och bli politiska vildar, för att senare få tunga poster inom M. Detta uppger makthavare.se som säger att företrädare för M närmat sig minst två kristdemokratiska kommunalråd i Stockholmsområdet med erbjudande att gå över till deras parti.

Nyheter · Publicerad 00:00, 4 mar 2012

Värvningsförsöken ska enligt makthavare.se vara riktade mot personer som stod på Mats Odells sida i partiledarstriden mellan honom och Göran Hägglund. Det som erbjudits ska ha varit att få sina namn högt upp på Moderaternas kommunlistor inför valet 2014. Förutsättningar för det var att de lämnar KD och sedan röstar med Moderaterna. Ett antal KD-politiker i länet ska ha bekräftat att de fått påstötningar om att byta parti, men samtliga vill vara anonyma och ingen ska ha nappat på erbjudandet.

- Jag är inte förvånad att det görs försök. Vi har väldigt kompetenta politiker, säger Michael Harvey ordförande för kristdemokraterna i Sigtuna till makthavare.se, som skriver vidare att flera KD-are man varit i kontakt framhåller att det blivit lågt i tak i partiet efter Hägglunds seger över Odell och att man inte "vågar tala öppet om de hårda nypor partiledningen tog till mot den interna oppositionen."

Bakgrunden till Moderaternas försök att locka över kristdemokratiska politiker kan enligt sajten vara en oro inom M inför KD:s vacklande vid fyraprocentsspärren och också ett försök att bevara Alliansens sammanhållning där KD tagit ställning mot övriga regeringspartier i vissa frågor. Sofia Arkelsten, partisekreterare för Moderaterna, har hittills inte kommenterat uppgifterna.

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...