Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Lööf: ”Sunkigt” att inte viga samkönade

Att vissa samfund inte viger samkönade par eller tillåter andliga kvinnliga ledare är enligt C-ledaren Annie Lööf acceptabelt. Hon beskriver samtidigt företeelsen som något ”sunkigt och unket”.

Nyheter · Publicerad 14:30, 23 aug 2022

Religionsrelaterade politiska frågor har utgjort ett av temana under de partiledarutfrågningar som traditionsenligt hållits i frikyrkomiljö i Vårgårda inför valet, och där Annie Lööf var gäst den 10 augusti.

Under utfrågningen, som går att se på Youtube, togs bland annat den omdiskuterade frågan om villkor för statsbidrag till trossamfund upp, där Lööf å ena sidan påpekade att samfund som ägnar sig åt olagliga saker inte ska kunna få några statliga bidrag, å andra sidan sade att andra saker får accepteras, även om hon personligen inte gillar desamma.

– Trossamfunden ska ju ha en autonomi, för det garanterar Europakonventionen, så därför får man ju, trots att jag tycker det är sunkigt och unket, vägra att viga samkönade par och man får ha uppdelning, att kvinnor inte får ha ledande andliga roller och liknande, och då kan man fortsatt få statsbidrag, sade partiledaren.

Ett visst villkornade för bidrag motiverar hon dock med den så kallade likabehandlingsprincipen.

– Staten ska behandla alla medborgare lika, det är därför det är rimligt med demokrativillkor för statsbidrag, sade Annie Lööf.

I regeringens förslag på så kallade demokrativillkor för samfund som får statsbidrag står det bland annat att församlingar inte ska kunna utesluta medlemmar på grund av en sexuell läggning eller val av livspartner. Huruvida det var detta som Lööf syftade på är oklart.

Enligt en artikel i tidningen Dagen, som bygger på en intervju med Lööf i samband med partiledarutfrågningen i Vårgårda, upprepar hon sina formuleringar om sunkighet.

– Utifrån mitt perspektiv är det väldigt sunkigt att man inte gör det [viger samkönade par och tillåter kvinnor i ledande positioner], säger hon.

Hon betonar dock återigen att hon tycker att det ska vara tillåtet att ha en sådan syn även om man får statsbidrag.

– Som politiker är det viktigt att hålla armlängds avstånd, säger hon till Dagen.

Samtidigt anser Annie Lööf att demokrativillkor bör utvidgas till att gälla kommunala bidrag. Enligt C-ledaren handlar det om att trossamfund som står bakom oskuldskontroller och tillåter barnäktenskap inte ska få bidrag, men även att samfund som ägnar sig åt ”omvändelseterapi” för hbtq-personer inte ska få det.

Utifrån mitt perspektiv är det väldigt sunkigt att man inte gör det [viger samkönade par och tillåter kvinnor i ledande positioner].

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00