Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

– För de verksamheter som vi har bidrag gör vi som alla andra föreningar och söker på nytt varje år, och sen är det upp till politikerna att fatta beslut, säger kårledare Michael Hjerpe i Uppsala. Foto: Erik Lundström

Lokala bidrag ifrågasätts

UPPSALA. Att en frälsningsofficer inte får vara öppet homosexuell kan komma att hämma organisationens sociala arbete. Efter Kalla faktas reportage förra helgen höjs röster för att Frälsningsarmén ska fråntas sina kommunala bidrag.

Nyheter · Publicerad 00:00, 16 maj 2011

Både i Uppsala och i Malmö har kommunalråd sagt till TV4, som producerar Kalla fakta, att man nu ska se över Frälsningsarméns möjligheter att få kommunala medel.

I Uppsala ska nämnden för vuxna med funktionshinder, som beslutar om stöd för delar av Frälsnings­arméns sociala arbete, den 25 maj diskutera ett förslag till nya riktlinjer för de föreningar som tar emot bidrag. Det råder dock delade meningar om huruvida den nya skrivningen, som förväntas innehålla ett krav på likabehandling, skulle påverka Frälsningsarmén negativt.
– Jag kan inte se att det skulle påverka dem. Och jag kan inte se att kommunens verksamhet ska påverkas av reportaget av Kalla fakta, säger Martin Wisell (KD), förste vice ordförande i nämnden för vuxna med funktionshinder.
– Vi ser till den verksamhet som bedrivs av Frälsningsarmén, och det har inte kommit in några negativa synpunkter på den.

Nämndens ordförande, Stig Rådahl (M), som även medverkade i Kalla faktas reportage, är av en annan åsikt.
– Personligen, och även i nämnden, har jag den klara uppfattningen att ingen människa är bättre än någon annan. Jag tycker det är värt att markera ett sådant ställningstagande, säger han till Världen idag.
– Vi har aldrig haft några indikationer på att Frälsningsarméns tjänster för oss har haft någon negativ bäring på behandlingen av homosexuella eller andra. Men däremot är det oroväckande att man har den här inställningen.

Men nya riktlinjer för vilka föreningar som ska få bidrag i Uppsala kommun ska förhoppningsvis få samfundet att ändra på sin internationellt antagna policy för vilka krav som ska gälla för en frälsningsofficer.
– Det arbete de gör för oss i dagsläget är av den rangen att jag inte vet vem som skulle utföra det annars, för det gynnar så otroligt många människor. Så jag vill se det som att man genom påverkan kan få Frälsningsarmén att inte ha den här synen, säger Stig Rådahl.

På kåren i Uppsala tar man diskussionerna om de kommunala bidragens vara eller icke vara med ro.
– För de verksamheter som vi har bidrag gör vi som alla andra föreningar och söker på nytt varje år, och sen är det upp till politikerna att fatta beslut, säger kårledare Michael Hjerpe.
– Det har varit så här hela tiden, att diskussionerna återkommer, att man måste kollas upp och utvärderas och jämföras med alla andra som får bidrag. Det är alltid åsikter om vilka som ska få bidrag eller inte. Det är en del av tjusningen.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...