Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Löfvens oväntade yogalöfte till Indien

I samband med att statsminister Stefan Löfven nyligen besökte Indien gjordes ett längre gemensamt uttalande tillsammans med Indiens premiärminister. I en av punkterna uppmärksammas "fördelarna med att praktisera yoga".

Nyheter · Publicerad 08:43, 29 feb 2016

Uttalandet från Stefan Löfven och Indiens premiärminister Narendra Modi, skrivet på engelska, finns publicerat på regeringens webbplats. Det innehåller främst en rad formuleringar kring ekonomisk samverkan mellan länderna, men en bit ner finns ett något mer oväntat inslag.

Efter en generell formulering om ländernas kulturella kopplingar omnämns två särskilda arrangemang i positiva ordalag. Det handlar dels om Nobel Memorial Week i Indien, och om "Namaste Stockholm". 

Båda sidor välkomnar också att den 21 juni har utlysts som den internationella dagen för yoga av FN:s generalförsamling, det nämns också att medlemsländer i FN har kommit överens om att "öka medvetenheten om fördelarna med att praktisera yoga".

Namaste Stockholm arrangeras den 23 maj i år i Kungsträdgården och är en händelse där kulturutbyte och dialog står på agendan och där högt uppsatta politiker och kulturpersonligheter finns med. Men det är också en dag där yoga lyfts fram mycket tydligt. 

"Vi vill använda den här dagen för att upplysa och informera stockholmare och svenskar om yogans uråldriga rötter, vårt indiska arv etcetera (…) Idén är att sprida ut yogamattorna runt vattenpoolen och låta den indiska magin komma till liv!" skriver Namaste Stockholm på sin webbplats.

Dagen inleds med tre timmar yoga. En och en halv timme av dessa ansvarar Swami Jyothirmayah för, enligt programmet. Han är en känd meditationslärare som åker jorden runt och talar, utför så kallad healing och håller i "välsignelsesessioner". "Swami" är en titel som någon som anses ha uppnått "en högre medvetenhet" kan få.

Torbjörn Freij är beteendevetare och föreläser i kyrkor om ockultism och nyandlighet. Han är frågande inför yogauttalandet som gjorts.

– Då förutsätter jag att man från Sveriges sida också uppmanar till att i Indien uppmärksamma Jesu uppståndelse på påskdagen. Det är ju i klass med att lyfta fram och främja yoga, för hinduer är yoga något helt centralt. Det finns en naivitet att yoga bara handlar om välbefinnande, men det är något som är djupt religiöst grundat. 

Torbjörn Freij påpekar det absurda i om Löfven skulle hänvisa till exempelvis en kristen helandeevangelist. 

– Det är en sak att visa respekt för andra religioner och traditioner, det är självklart. Men att lyfta fram fördelarna med yoga, det visar på djup okunnighet som antagligen bottnar i en allmän förhoppning om att satsa lite på friskvård.

Torbjörn Freij betonar att han vänder sig bort från alarmism kring andra religioners missionerande. 

– Jag tror verkligen inte att Indien har en stor konspiration att införa new age. Men de står tydligt för vad som är deras tro och traditioner, yoga är uppenbarligen centralt för dem i utbytet med Sverige.

Utrikesdepartementets presstjänst berättar via mejl att orsaken till att skrivelsen fanns med efter statsministerns Indienbesök är att Sverige var en av 175 medförslagställare till en resolution om "International Day of Yoga" som antogs i FN:s generalförsamling på indiskt initiativ i december 2014.

Enligt UD innebär detta nya uttalande inget nytt åtagande utan lyfter det som FN:s medlemsstater redan enats om. Det vill säga att uppmärksamma dagen på ett lämpligt sätt "i enlighet med nationella prioriteringar, i syfte att öka medvetenheten om fördelarna med yoga''.​

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10