Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Löfven svarade på frågor om terrorstöd

Hur kan regeringen säkerställa att palestinska organisationer som får svenskt bistånd inte uppkallar olika inrättningar efter terrorister och på så sätt stödjer uppvigling till våld? Den frågan ställde Magnus Oscarsson (KD) till statsminister Stefan Löfven under en frågestund i riksdagen förra veckan.

Nyheter · Publicerad 14:50, 18 feb 2018

Magnus Oscarsson hänvisade i sin fråga till ett avslöjande förra året om att ett kvinnocenter på Västbanken namngivits efter terroristen Dalal Mughrabi.

Sverige ingår i ett givarkonsortium som stödjer kvinnoorganisationen WATC som i sin tur som bidrog till bygget av kvinnocentret.

– Vad gör Sverige för att säkerställa att det inte händer igen, frågade Magnus Oscarsson statsministern under torsdagens frågestund.

– Hur kan regeringen garantera att skattepengar inte hamnar i fickorna på terrorister?

Efter avslöjandet om kvinnocentret avbröt Sverige sitt stöd till kvinnoorganisationen. I övrigt förefaller regeringen inte ha för avsikt att ändra sina kriterier för biståndet.

Men både Norge och Danmark, som direkt och indirekt funnits med i finansineringen av WATC, har förklarat att de framöver kommer att ställa hårdare krav på biståndet till palestinska organisationer.

Statsminister Stefan Löfven inledde sitt svar till Magnus Oscarsson med att betona att svenskt bistånd inte ska gå till uppvigling till våld, och tillade att han inte kände till detaljerna om det kritiserade kvinnocentret.

– Men däremot är det så att vi ska naturligtvis [...] förbereda biståndet på så sätt att vi säkerställer i möjligaste mån att det går till rätt saker. Men också kontrollen måste ske på sådant sätt att vi regelbundet kontrollerar, sa han.

– Och där det uppstår fel ska de rättas till, och där vi har så grova felaktigheter, där menar jag att då får myndigheten dra den slutsats den ska dra.

Magnus Oscarsson är inte helt nöjd med svaret.

– Jag tycker att vi borde ta efter våra grannländer och ha skärpta krav på att sådant inte kan förekomma.

Sverige ger även medel till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNWRA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), som hanterar bland annat utbildning, hälsovård och infrastruktur för knappt 5 miljoner personer i Västbanken, Gaza, Libanon, Syrien och Jordanien.

Sedan USA nyligen bestämt sig för att drastiskt minska sitt stöd till UNWRA:s budget har andra länder påskyndat sina utbetalningar. För Sveriges del betydde det att man redan i januari betalade ut större delen av de planerade medlen för detta år, 470 miljoner kronor.

"Kärnstödet till UNRWA var redan beslutat när beskedet kom om den amerikanska neddragningen. De finansiella svårigheterna som den amerikanska neddragningen innebar för UNRWA stärkte skälen till att betala ut det beslutade stödet utan dröjsmål", meddelar UD:s presstjänst.

Svenska kyrkan försvarar ny tolkning

Bibeltext. Berättelsen om David och Jonatan kan ha handlat om en parrelation. Det hävdar Cristina Grenholm, kyrkosekreterare vid kyrkokansliet och samordnare av...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...