En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösas tält.
Psaltaren 84:11

Världen idag

Stefan Löfvens uttalande om att alla präster ska viga samkönade par har mött starka reaktioner. Foto: Vilhelm Stokstad / Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT / Montage

Löfven: ”Alla präster ska viga samkönade”

Ingen präst i Sverige ska kunna säga nej till att viga samkönade par. Det sa statsminister Stefan Löfven i en intervju med Kyrkans Tidning. Uttalandet har väckt stor kritik. – Statsministern är inte präst i kyrkan, skriver KD:s partiledare Ebba Busch Thor.

Nyheter · Publicerad 14:07, 25 jun 2017

Som präst har man i dag rätt att avstå vilken vigsel, vilket dop eller vilken begravning som helst. Men så skulle det inte vara om statsminister Stefan Löfven fick bestämma. I en intervju som publicerades i Kyrkans Tidning förra veckan framgår det att han anser att alla präster ska vara ålagda att viga alla par.

– Vi socialdemokrater arbetar för att alla präster ska viga alla, även samkönade par. Jag ser parallellen till barnmorskan som vägrar att utföra aborter. Jobbar man som barnmorska måste man kunna utföra aborter, annars får man göra något annat. Det är samma sak för präster som inte vill viga samkönade, sa Stefan Löfven.

Med sitt uttalande går statsministern emot den lagtext som skrevs in 2009, då Sverige öppnade upp för samkönade vigslar.

"Det finns ingen skyldighet att förrätta vigsel för ett trossamfund eller den som är behörig vigselförrättare inom ett trossamfund. Det innebär att det kan förekomma att en vigsel som ett par önskar sig inom ett visst trossamfund inte kan äga rum där, även om paret uppfyller äktenskapsbalkens krav. Det kan till exempel vara situationer där trosuppfattningar hos trossamfundet eller vigselförrättaren hindrar en vigsel …", står det i lagen.

Stefan Löfvens uttalande har mött starka reaktioner.

”Det är beklagligt att kyrkan inte lever ut den bibliska sanningen och håller tyst om den totala sanningen som finns i Kristus, även om de kommer att betala ett högt pris för det”, skriver pastorn Merzek Botros i ett inlägg på Facebook.

Han fortsätter med att rikta sig till statsministern:

”Vågar du säga detta till muslimska ledare i landet och tvinga dem att viga homosexuella par? Statsministern, håll dig borta från den sanna kyrkan som tillhör Gud och bekämpa inte Guds smorde.”

”Kyrkan kan inte vara statens förlängda arm. Politisk styrning av kyrkans teologi är lika illa som när SD reducerar kyrkovalet till politiskt kulturarvskamp.” skriver Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, på Twitter.

Från politikerhåll verkar Ebba Busch Thor, partiledare för Kristdemokraterna, vara den enda som har kritiserat Löfvens uttalande.

"Statsministern är inte präst i kyrkan!" skriver hon på Facebook.

"Jag tycker att samkönade par ska kunna gifta sig men jag anser inte att jag som politiker ska säga åt folk hur de ska tro och tolka sin trosskrift. Det är en viktig del av religionsfriheten." skriver hon vidare.
Inlägget avslutas med:

"I Sverige har vi skiljt staten och kyrkan åt. Det är bra och riktigt men då bör man också hålla den rågången.Statsministern ska inte bestämma hur prästen ska tro och prästen ska inte bestämma hur statsministern ska besluta."

Artiklarna som har skrivits om Löfvens uttalande har fått många kommentarer.

”Löfven syssla du med fackliga frågor och vi med vår Gudstro sköter kyrkliga”, skriver en person på Kyrkans Tidnings hemsida.

”Skomakare bliv vid din läst. Kyrkan är skild från staten sedan 17 år tillbaka! Statsministern har ingen rätt att uttala sig om hur kyrkan ska agera”, skriver en annan.

”Han kan väl ändå inte mena allvar, Stefan Löfven. Jag har inga betänkligheter att viga samkönade. Men Stefan L. som vill leva och verka för ett öppet samhälle är väl det inte rätt väg att gå att påstå att präster som inte vill viga ska tvingas till detta. Att jämföra med barnmorskan arbete är ju befängt! Kyrkan är ett trossamfund skilt från staten”, kommenterar en präst.  

En artikel på SVT:s Facebooksida har över 200 kommentarer. Många kommentatorer påpekar att stat och kyrka är skilda, och tycker att Löfven ska hålla sig borta från trosfrågor. Andra skriver att de hoppas att Löfvens påbud ska gälla imamer också.

Somliga personer skriver att de tror att Löfvens uttalande kommer få konsekvenser för kyrkans framtid.

”Man kan inte bestämma över Guds ord. Vi kommer nu att förlora många präster.” skriver en kvinna.

”Det är bland annat därför kristna inte går till kyrkan längre, för att den inte representerar kristen tro”, skriver en man.

Kyrkan kan inte vara statens förlängda arm. Politisk styrning av kyrkans teologi är lika illa som när SD reducerar kyrkovalet till politiskt kulturarvskamp.
Statsministern, håll dig borta från den sanna kyrkan som tillhör Gud och bekämpa inte Guds smorde.

En miljon muslimer väntar på en kopp te

Ledare Sveriges demografiska karta är stadd i snabb förändring. År 2021 var strax över två miljoner... lördag 12/6 00:10

Att nå människor i olika kulturer

Missionsglimten Jag och en kollega ledde en workshop i Chiang Mai, Thailand, för en tid sedan. Den handlade om hur... lördag 12/6 00:00

Hur är det med Israels skyldighet att försvara sin befolkning?

Israelkommentar Anklagelserna om att Israel använder oproportionerligt våld är stående i varje attack Israel blivit...

Världen idag gratulerar: Mikael Swetzén, 30 år

Resenär. Han har redan bott utomlands vid ett flertal tillfällen, besökt fyrtio länder och arbetat som...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier