Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

Ljusare för kristna skolor – Lagråd kritiskt till S-förslag

Är det proportionerligt att införa etableringsstopp för alla konfessionella skolor för att det finns brister i vissa? Den frågan lyfter Lagrådet när man analyserar S-regeringens förslag.

Kritiken har varit massiv från flera tunga instanser, och när ett regeringsskifte nu står för dörren kan man andas ut på de kristna skolorna – åtminstone tillfälligt.

Nyheter · Publicerad 11:00, 22 sep 2022

Socialdemokraterna har i två valrörelser lyft fram sina förslag om att förbjuda konfessionella friskolor. I somras kom så ett konkret förslag om etableringsstopp av befintliga och nya skolverksamheter där det finns en konfessionell huvudman, trots att detta mött hård kritik från flera håll när frågan varit ute på remiss.

Justitiekanslern, Sveriges Advokatsamfund och Barnombudsmannen är några av de aktörer som understrukit att det saknas resonemang om ”mindre ingripande åtgärder”, påpekar Lagrådet i ett nytt dokument, och skriver vidare:

”Flera remissinstanser har ifrågasatt om etableringsstoppet är en proportionerlig åtgärd i förhållande till de syften som ska uppnås och har ansett att förslaget kan strida mot flera olika fri- och rättigheter enligt Europakonventionen eller EU:s rättighetsstadga.”

Mindre ingripande åtgärder kan till exempel syfta på hårdare krav och tätare inspektioner.

Lagrådet återkommer gång på gång i sin respons på S-regeringens förslag om etableringsstopp till att man saknar en rimlig proportionalitetsbedömning.

Samtidigt innebär det kommande regeringsskiftet att de konfessionella skolorna sitter lite säkrare än tidigare. Sverigdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna har alla en grundläggande positiv syn på konfessionella skolor, i SD:s fall dock främst på de kristna skolorna.

Moderaterna har visserligen öppnat för ett tillfälligt etableringsstopp för att ge tid till en ordentlig genomlysning av befintliga aktörer och för att få på plats regler för att stoppa religiös extremism.

När Världen idag intervjuade M-ledaren Ulf Kristersson inför valet var han dock tydlig med att problemet enligt partiet inte är de kristna utan de islamistiska skolorna.

– Det är inte judiska skolan som är problemet. Det är inte katolska skolan, det är inte Stadsmissionens skolor. Utan det finns islamistiska skolor som missköter sig gravt, de borde inte ha fått öppna över huvud taget, sade han.

Liberalerna är det enda av partierna till höger som vill se ett förbud av konfessionella skolor, men att L med sitt begränsade väljarstöd skulle få gehör för detta i en borgerlig regering framstår som mycket osannolikt.

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Hemliga dokument får granskas i Trump-utredning

USA. USA:s justitiedepartement får återigen tillåtelse att granska de hemliga dokument som beslagtogs... söndag 25/9 07:00

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...
Följ Världen idag i sociala medier