Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

När en förskola i Motala valde att inte bjuda in föräldrar till sedvanligt luciatåg blev många upprörda. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Livlig debatt när förskola ställde in luciatåg

Debattens vågor har gått höga sedan förskolan Kärrbacken i Motala förklarade att föräldrarna inte var välkomna på årets luciafirande, som ett led i att förhindra "diskriminering och kränkande behandling".

Nyheter · Publicerad 21:10, 28 nov 2018

– Beslutet tar vi inom ramen för skollagen, mot diskriminering och kränkande behandling. Vi vill inte exkludera någon, sade förskolechef Anna Karmskog till MVT, Motala Vadstena Tidning.

"Hon ifrågasätter även genusperspektivet att gå på rad i ett luciatåg", skriver tidningen om förskolechefens förklaring.

Flera föräldrar blev upprörda och besvikna, och diskussionen om förskolans luciafirande spred sig i snart sagt alla medier. För och emot.

På måndagen tog Motalas bildningschef Johnny Thorén till orda för att förklara att Kärrbacken inte ställt in luciafirandet i sig, utan bara det luciatåg som föräldrar brukar vara inbjudna till.

Att tåget ställts in beror på att föräldrar inte ska känna sig tvingade att köpa in luciakläder, förklarade han, och för att en del barn tycker det är jobbigt att stå framför många personer och framföra något.

– Det är inget som står i skollagen att föräldrar har rätt att vara med på luciafirande, sade han till MVT.

När tidningen Förskolan för några år sedan ställde frågan om hur landets förskolor gör med luciafirandet, svarade många att de inte längre har luciatåg inför släkt och föräldrar.

Skälen som angavs var att många barn blir rädda, både för mörkret och för att stå framför många, och att det är dyrt för familjerna att ordna kläder. I stället ordnade man andra lucia­samlingar, och vissa filmade barnens sånger och visade sedan för föräldrarna.

I den läroplan för förskolan som träder i kraft nästa sommar står det inget om hur förskolan ska göra för att lära ut traditioner av olika slag.

"I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa," står det.

Läkare på Irland spjärnar emot beslut om fri abort

Folkomröstning. Många läkare på Irland meddelar nu att de inte tänker utföra aborter och vissa vill inte ens hänvisa kvinnor till andra läkare som kan avbryta en...

Oansvarigt att inte vaccinera mot mässling

Ledare En dödlig sjukdom För ganska precis ett år sedan kom ett larm från vårdcentralen Nötkärnan i Bergsjön. Ett av de första fallen i modern tid av mässling hade...