Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Livets ord: Förlåt oss

I avslutningen av sin predikan under gudstjänsten på Livets ord i Uppsala i söndags bad pastor Joakim Lundqvist, som representativ ledare för Livets ord, om förlåtelse till de personer som genom åren tagit skada i kontakt med församlingens arbete.

Nyheter · Publicerad 18:53, 12 sep 2016

Predikan ifrån Joakim Lundqvist handlade om att Gud vill göra något nytt, och han lyfte fram att för att kunna komma in i det nya behöver man göra upp med det som finns bakåt. Flera gånger upprepades orden: Förlåt oss.

"Där vi borde ha rett ut stukade eller trasiga relationer hela vägen fram till förståelse, förlåtelse och full försoning, men inte gjorde det - förlåt oss. Där vi, i vår iver att förmedla det budskap Gud har givit oss att predika, har uttryckt oss hårt, onyanserat eller obalanserat - förlåt oss", sa han bland annat.

Pastorn, hela ledarskapet och hundratals församlingsmedlemmar gick sedan ner på knä för att be.

– När det bevisligen finns människor som har farit illa, som upplever sår, som relaterar tillbaka till en problematik som vi inte är nöjda med eller stolta över finns det inget som bör hindra oss att tydligt adressera det och be om förlåtelse för det, säger Joakim Lundqvist till Världen idag.

Han berättar att han under en tid sökt efter ett tillfälle att uttrycka detta men man har samtidigt varit angelägen om att det inte skulle kopplas ihop med turbulens som funnits kring grundaren Ulf Ekmans konvertering till katolska kyrkan, pensionsavtal eller annat som varit uppe i media.

– Jag ville inte att det skulle uppfattas som att en bön om förlåtelse pressas fram, utan framgå att vi verkligen gör det ärligt och från hjärtat.

– Nu är vi i ett läge med större stabilitet och där Gud öppnar nya dörrar. Vi ser missionsarbetet expandera och flyktingar ta emot Jesus. Vi fick ordet från Jesaja 43 där Gud säger: "Se, jag gör något nytt". Och när något nytt är på väg då måste man både titta framåt med förväntan men också bakåt med ödmjukhet. Springer du bara in i framtiden tar du lätt med dig både det goda och det dåliga och riskerar att göra om samma misstag. 

Joakim Lundqvist säger att detta inte är något som kommer plötsligt utan att man redan har många kontakter och för samtal med personer som på olika sätt farit illa i kontakt med församlingen. 

– Jag är glad över att relationer upprättas, samtidigt kände jag att enskilda samtal inte riktigt räckte. Vi behöver skicka ut en signal även offentligt som tydliggör hela intentionen och hela vår inställning.

Han menar att en viktig aspekt i detta är förståelsen av att när man ber om förlåtelse så innebär inte det att man ber om ursäkt för sin existens eller för allt gott som skett. 

– Jag är oerhört tacksam och glad över allt Livets ord fått betyda för mig och tiotusentals andra människor. Detta är inte ett förnekande av det. Gud använder oss i vår ofullkomlighet, men det får aldrig vara en ursäkt för att inte erkänna när vi missar, gör fel och syndar, det perspektivet är viktigt för mig.

Många som kontaktat Livets ord och som känner igen sig i beskrivningen, har negativa erfarenheter som ligger långt bakåt i tiden. 

– Men vi är där vi är och måste agera utifrån det. Även om mycket är annorlunda idag och tonen är en annan, så tillhör det sunt ledarskap att vi ändå adresserar bakåt i vår historia, säger han. 

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...