Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Lukas Berggren, chefredaktör för Världen idag. Foto: Mårten Gudmundhs

Läsarnas engagemang räddade Världen idag

Efter ett turbulent år ser det nu ljusare ut.  I veckan hölls en extra bolagsstämma där styrelsen presenterade en kontrollbalansräkning som påvisar att aktiekapitalet nu är återställt.– Det är helt tack vare våra läsares enorma engagemang, säger Lukas Berggren men poängterar att nästa år kanske inte blir lika turbulent men ändå avgörande för tidningen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 23 dec 2011

Räddningsaktionen för Världen idag har hittils samlat in 2,25 miljoner kronor. Det är endast en kvarts miljon från det ursprungliga målet på 2,5 miljoner.
Det innebar att styrelsen på en extra bolagsstämma i början av veckan kunde presentera en kontrollbalansräkning som visar att företagets aktiekapital nu är återställt.
Därmed finns inget hot om likvidation för företaget kvar.
Lukas Berggren, chefredaktör för tidningen, uttrycker stor tacksamhet till de som varit med och gett i räddningsaktionen.
– Att vi är där vi är i dag är helt tack vare våra läsares enorma engagemang, säger han.
– Det visar på mer än stöd för tidningen – det är ett stort stöd för kristen opinionsbildning i Sverige, något som Berggren menar finns ett stort behov av.
– Vårt land är i behov av kristen etik men att det samtidigt pågår en nedmontering av synen på kristen tro och kristna värden. Det är förödande för vårt land, säger han.

I och med att likvidationshotet är undanröjt så påbörjar nu ett projekt där tidningen kommer att vässas för att bli mer effektiv.
– För att kunna lyckas med den effektiviseringen, lyfta tidningen och i förlängningen förvalta det stöd som vi sett den senaste månaden, är vi i behov av att se målet på 2,5 miljoner nått. Det ger oss det rörelsekapital som vi behöver, säger Lukas Berggren.
I dagens tidning följer det med en talong med en uppmaning om att hjälpa till ända in i mål med insamlingen.
– Det skulle ge oss råg i ryggen inför det nya året, säger Lukas Berggren.


Samuel Björk

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...