Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Läronämnden: Nej till vigseltvång

Svenska kyrkans läronämnd, bestående av bland andra kyrkans biskopar och ärkebiskopen, sätter nu ner foten. Man säger nej till de förslag som tunga grupperingar inom kyrkomötet lagt fram om att det ska bli tvingande för präster att viga homosexuella par.

Nyheter · Publicerad 08:16, 7 sep 2016

Världen idag har i flera artiklar berättat om debatten inom kyrkomötet, Svenska kyrkans ”riksdag”, som rör huruvida präster ska ha väjningsrätt eller inte i vigselfrågan. 2009, när beslutet om att öppna för samkönade par i Svenska kyrkan fattades, lovade kyrkans ledning samtidigt att det inte skulle innebära att den enskilde prästen var tvungen att viga samkönade mot sin övertygelse.

Trots detta har det vid flera tillfällen kommit in sådana förslag till kyrkomötet. Inför höstens sammanträde ligger en motion som Socialdemokraterna, överlägset största grupp i kyrkomötet, tillsammans med flera andra står bakom.

”Om kyrkan ska ses som en kraft som står upp för kärleken, likabehandling och inkludering anser vi att det därför blivit dags för kyrkan att tydligare signalera till de som framgent söker sig till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst att de för att kunna vigas till präst inom Svenska kyrkan ska ha förklarat sig beredda att förrätta vigsel mellan par av samma kön”, står det i motionen.

De här förslagen har fått hård kritik från olika håll inom kyrkan. Och nu tar också Svenska kyrkans läronämnd strid mot detta. I ett yttrande över den aktuella motionen påminner man om att ansvaret ”för att kyrkliga handlingar blir utförda ligger inte på den enskilda prästen utan på församlingen. Kyrkoherden ansvarar för att de som efterfrågar och har rätt till vigsel också ska få vigsel i församlingen i enlighet med kyrkans ordning.”

Det ska med andra ord även framöver vara möjligt för en präst som menar att äktenskapet utifrån Bibeln är en förening mellan en man och en kvinna att neka till vigsel mellan ett samkönat par, anser läronämnden.

Man motsätter sig att ”vigningen till präst villkoras så att varje präst ska vara skyldig att genomföra vigsel av samkönade par” och menar att ett sådant krav inte är av ”konstitutiv karaktär”.

Kyrkan och dess enhet konstitueras av evangelieförkunnelsen och sakramentsförvaltningen, skriver man i yttrandet och menar att det strider mot kyrkans ordning att införa villkor av icke-konstitutiv karaktär som skulle begränsa biskopens vigningsansvar.

Läronämnden yttrar sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Om kyrkomötet ändå beslutar i ett ärende som läronämnden avstyrkt, ska läronämnden åter få möjlighet att ge sin syn på ärendet och det ska på nytt beredas innan kyrkomötet fattar ett slutligt beslut.

Vid det slutliga beslutet så måste två tredjedelar av de röstande säga ja till ett förslag som läronämnden avstyrkt för att förslaget ändå ska bli verklighet. I och med läronämndens yttrande i den här frågan är vägen alltså betydligt längre för de grupper inom kyrkomötet som vill avskaffa väjningsrätten för präster.

Årets kyrkomöte hålls 27-30 september och 21-23 november i Uppsala.

Kyrko-herden ansvarar för att de som efterfrågar och har rätt till vigsel också ska få vigsel i församlingen i enlighet med kyrkans ordning.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00