Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer.
1 Samuelsboken 2:7

Världen idag

De läromedel som används i gymnasiets första årskurs i ämnet sex och samlevnad är undermåliga, menar ett nätverk i en rapport. Foto: Jessica Gow/TT

Läromedel om sex får underkänt

Biologin är alltför frånvarande, sexuell samlevnad förekommer konsekvent som något utomäktenskapligt och ideologiska vinklar får stort utrymme. Det är några av slutsatserna när Nätverket för samlevnad och sexualitet (Nfs) granskat nya läroböcker om sex och samlevnad.

Nyheter · Publicerad 00:00, 25 maj 2015

Det är Ulf Silfverling, själv mångårig lärare i dessa ämnen, som tittat närmare på fyra stora läromedelsförlags böcker som används i gymnasieundervisningen om samlevnad och som kommit efter att den nya läroplanen antogs.

Några av slutsatserna är att samlevnad hela tiden ställs utanför äktenskapet och att information om par- och familjebildning saknas. Grundläggande biologisk kunskap kring befruktning, graviditet, foster och förlossning är det mycket tyst om. Ett stort fokus läggs på normkritik och sex som något för personlig njutning.

– I alla böckerna presenteras en norm som bygger mycket på den egna njutningen och den tidiga sexualdebuten, säger Ulf Silfverling.

– Jag blev förvånad att fosterutvecklingens olika stadier är helt borta. Även om detta ibland kanske tas upp i grundskolan, så är det en helt annan situation i gymnasiet där ungdomarna är betydligt mognare och där behovet av kunskap kring detta ökat.

Han spekulerar i att det kan bero att man inte vill väcka skuldkänslor hos den som kan ha gjort en abort.

– Det kan jag förstå, men det kan ju inte riktigt vara den naturvetenskapliga hållningen.

Överlag menar han att det finns väldigt lite i läroböckerna som handlar om relationer. I en bok var allt som togs upp om relationer var dels om våld i nära relationer och dels hur man gör slut, säger han.

– Det är kanske inte så kul som 15-åring att lära sig att det är det som det handlar om. Den positiva aspekten av relationer finns inte med.

Nfs slutsats i rapporten är att de läromedel som finns att tillgå på olika sätt sviker eleverna och inte borde användas i undervisningen. Man arbetar också med att själva ta fram ett eget material som väntas inom kort.

Ulf Silfverling tycker att utvecklingen mot en mer ideologisk sexualundervisning är problematisk av flera skäl.

– Det är väldigt starkt inriktat på en ideologisk propaganda att normer är till för att brytas. Författarna verkar nästan omedvetna om att de därigenom satt en egen norm.

– Om elever som uppfostrats i till exempel kristen eller muslimsk tradition, framställs de i flera av böckerna som att det var något som gällde förr och inte här och nu. Då har man gått ifrån undervisning och snarare blivit propagandist.

Vad ska skolans uppdrag vara, frågar han sig och menar att man kan ifrågasätta om läromedlen på det här området verkligen är icke-konfessionella så som föreskrivs för undervisning och utbildning i skollagen.

– Sedan är det intressant att man i böckerna talar om projicering, alltså att de vuxnas syn överförs på barnen. Man kanske borde fundera kring vad man själv projicerar på eleverna med de här böckerna, säger Ulf Silfverling.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Återstart av luftförsvar tecken på helt nödvändig tillnyktring

Ledare Cirkeln sluts. I Världen idags allra första nummer (28/9, 2001) uppmärksammades riksdagens beslut... lördag 16/10 00:10

EU:s överstatlighet utmanas av Polen

Ledare EU-domstolens fördragsfästa juridiska överhöghet utmanas när den polska författningsdomstolen i ett... lördag 16/10 00:00

Trend: Allt fler judar flyttar till Israel

Imigration. Under 2021 har hittills fler än 20 000 judar anlänt till Israel för att bosätta sig i landet.... söndag 17/10 20:00

2 700 år gammal toalett hittad i Israel

Israel. Vid arkeologiska utgrävningar i Jerusalem påträffades nyligen en cirka 2 700 år gammal toalettstol.... söndag 17/10 14:00

En helt vanlig söndag i Istanbul

Missionsglimten Jag bor i Istanbul, Turkiet, tillsammans med 15 miljoner andra. 98 procent av dem är muslimer och... lördag 16/10 00:00

Trend att unga säger upp sig – kan bli möjlighet för kyrkan

Ledare Har du hört talas om ”the great resignation”? Uttrycket, som kan översättas ”den stora... fredag 15/10 00:10
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier