På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Larm: Genusvetenskapen tar över på universiteten

Genusvetenskap har blivit en överkyrka på landets universitet. Det skriver debattören Ivar Arpi i en artikelserie i Svenska Dagbladet. Där beskriver han hur ”jämställdhetsintegrering” hotar den akademiska friheten.

Nyheter · Publicerad 06:00, 10 nov 2017

”Det pågår en tyst revolution på svenska universitet. Den kal­las jämställdhetsintegrering. Det låter inte så farligt. För vem är emot jämställdhet mellan könen?” Med de orden inleder Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi del två i sin artikelserie om genusvetenskap på landets universitet.

”Men jämställdhetsintegrering innefattar mycket mer än så. Begreppet jämställdhet används bara som en täckmantel för en mer radikal och djupgående process”, fortsätter Arpi.

I de två artiklarna beskriver han något som närmast skulle passa in i en kommuniststat.

På Lunds universitet fick Erik Ringmar, lektor på statsvetenskapliga institutionen, beskedet: ”Du ska ha med Judith Butler på litteraturlistan” i en kurs där Butler var högst ointressant. Anledningen? Att andelen kvinnor aldrig får understiga 40 procent på litteraturlistorna.

”Inget fel med att läsa queerfeministen Butler, det är bara det att Ringmars kurs handlar om reaktionen mot moderniteten vid förra sekelskiftet, med fokus på fascismen”, skriver Arpi.

På Uppsala universitet slår man fast att deras ”målsättning är att i största möjliga mån arbeta med jämställdhetsintegreringen ur ett intersektionellt perspektiv”. Ivar Arpi beskriver intersektionalitet som en pyramid där vita, icke funktionsnedsatta, heterosexuella män finns i toppen och, genom diffusa maktstrukturer, förtrycker dem som finns längre ner i pyramiden.

På Malmö högskola beskriver man hur andelen kvinnor sjunker ju högre upp i hierarkin man kommer, samt att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män. Detta beror, enligt universitetet, på en ”maktordning” och strukturell diskriminering. Någon kartläggning över varför det ser ut som det gör anser man inte att man behöver göra.
”Sekretariatet vet redan hur samhället ser ut och orsakerna därtill”, skriver Arpi.

På Kungliga tekniska högskolan inrättar man en särskild kontroll­instans som man gett namnet ”Equality Office” samt skapar nya fakultetstjänster inom forskningsområdet genus och organisation.

”Generellt för KTH:s plan är att den i väldigt liten utsträckning handlar om jämställdhet och i väldigt hög grad handlar om att sanktionera ett genusvetenskapligt maktperspektiv”, skriver Arpi.

På Chalmers tekniska högskola konstaterar man att det ”förekommer diskriminering och trakasserier” samt att ”härskartekniker” och ”könsstereotypa diskurser” används.

Hur man har kommit fram till dessa påståenden om sin verksamhet framgår inte, skriver Arpi.

Utöver dessa universitet finns det flera lärosäten som skriver att de ska arbeta med "normkritik", påpekar han.

Att genusvetenskap i dag tar stor plats på svenska universitet verkar inte vara en slump. I regleringsbrevet för 2016 gav regeringen samtliga lärosäten i uppgift att ”ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering”. Enligt Arpi har det nationella sekretariatet för genusforskning rest runt och hållit föreläsningar för rektorer, chefer och samordnare. I maj i år skickade högskolorna och universiteten in sina planer som är starkt präglade av genussekretariatets instruktioner, skriver han.

Och det är inte ett motarbetande av diskriminering det handlar om, enligt Arpis undersökning. Nej, jämställdhetsintegrering handlar om att ”omorganisera befintlig verksamhet” och ”förändra de maktstrukturer som ger diskriminerande effekter”.

Detta hotar den akademiska friheten på alla lärosäten, menar Arpi.

Han konstaterar slutligen att det har varit i princip helt tyst kring frågan från både rektorer och forskare.

”Är det för att alla håller med eller beror det på något annat, som rädsla?” frågar han sig.

Begreppet jämställdhet används bara som en täckmantel för en mer radikal och djupgående process.

En stat får inte pressa sina medborgare till att ljuga

Ledare En lärare på Sol­viks­skolan i Järna blev nyligen uppsagd från sin tjänst på grund av sin vägran... tisdag 11/5 00:10

Nationalister band ris för egen rygg

Ledare Efter torsdagens val till provinsförsamlingen i Skottland står nu klart att Skotska... tisdag 11/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier