Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Länsrättens dom starkt ifrågasatt

Nyheter · Publicerad 00:00, 23 sep 2009
Efter polisingripandet på Arlanda: Länsrättens dom
starkt ifrågasattFamiljen hade sålt allt den ägde och skulle flytta till Indien. Men på Arlanda slutade resan tvärt.
Som Världen idag tidigare berättat, stormade polisen planet och omhändertog parets nioårige son.
- Vi bara skakade och tårarna forsade ned för kinderna på oss, säger pappa Christer Johansson.


Det har nu gått tre månader sedan traumat på Arlanda. Men för Christer Johansson, från Gotland, är det långt från slutet av historien.
– Min fru och jag har mått väldigt dåligt, men vår pojke har också lidit, förklarar han.
Pojken är tillfälligt placerad hos en familj på Gotland, men Christer Johansson får inte träffa sin son i den utsträckning som han önskar.
– Det har bara varit ett par gånger i sommar, säger han.

Världen idag har tillsammans med Nick Maitland, vice ordförande i organisationen för familjerätt i Sverige, RFFS och väl insatt i fallet, gått igenom länsrättens dom, där man fastslår socialtjänstens LVU-omhändertagande på Arlanda.
– Det som hände på flygplatsen är inte klokt. Jag har aldrig varit med om något liknade fall, säger Nick Maitland, som även är socionom och har arbetat såväl i Sverige som utomlands.
Länsrätten anser bland annat att föräldrarna "uppenbarligen brustit i omsorgen gällande pojkens tandvård" och att han inte tagits till "regelbundna hälsokontroller".
– Jag tar gärna pojken till tandläkaren, säger Christer Johansson, som uppfattat tandläkarkontrollerna som frivilliga och känner sig missförstådd och motarbetad av myndigheterna.
Som domskäl tar länsrätten även upp att föräldrarna inte vaccinerat pojken innan resan till Indien.
– Rätten skriver ju själv i domen att det inte finns någon skyldighet för vårdnadshavarna att låta vaccinera sitt barn, hur kan man då använda det som argument mot dem? säger han.

Men den stora stötestenen för såväl socialtjänst som länsrätt verkar vara föräldrars syn på pojkens skolgång – de önskar nämligen att få hemundervisa honom.
Föräldrarna har sedan pojken var sex år undervisat honom med hjälp av läromedel de beställt på nätet. Detta i väntan på flytten utomlands. Familjen har lyssnat in pojkens egna önskemål, han ville ha skola hemma. Men det har varit nej från kommunen. I december förra året kom ett föreläggande om böter, 250 kronor per dag, om pojken inte inställde sig skolan.

Under våren hölls ett muntligt förhör i länsrätten angående föräldrarnas inställning till hemundervisning. Enligt Christer Johansson slog rätten fast att skolan inte har rätt att använda sig av vite för att tvinga sonen att gå i skolan.
– Vi hade i det här läget sålt allt och beslutat oss för att åka. Vi visste ju, att när vi väl reser i väg så gäller inte skolplikten längre.
På grund av dessa turer bedömde länsrätten att pojken genom att fråntas möjligheten till skolgång har utsatts för "psykiska omsorgsbrister i form av social isolering från andra barn och kunskapsinlärning".
– Det betyder att om han gått i skolan, hade de aldrig kunnat omhänderta honom, säger Nick Maitland, som pekar på att de övriga vårdargumenten då troligt vis skulle falla.

Han är kritisk till hur socialtjänsten agerat i frågan och underkänner argumenteringen.
– I domen uppger psykiatrikern Monika Bukowska-Jakobsson den 10 juli att det för närvarande inte är möjligt att uttala sig om vilka konsekvenser den sociala isoleringen innebär för pojkens hälsa och utveckling, säger han.
Världen idag har sökt socialtjänsten på Gotland utan framgång.

Jonas Adolfsson & Erik Lundström
redaktionen@varldenidag.se

Starka reaktioner i utlandet
+ Världen idags fördjupning om omhändertagandet

Hyllningarna kom nämligen till slut, när sanningen segrade.

Samhällskrönika Fler och fler över hela världen, inklusive inuti Kina, lär nog komma att ställa frågor om vad det... tisdag 7/4 00:00

Systemet hänger ihop – men en dag ska det dömas

Ledare Skakningarna i coronapandemins spår fortsätter. Inte minst är det våra jobb och vår försörjning som... tisdag 7/4 00:00

Mediaprofil misstror Skolverket

Värdestrid. PJ Anders Linder, chefredaktör för samhällsmagasinet Axess, var en av dem som reagerade när... lördag 4/4 13:50

Kyrkan kan inte försvara den fria aborten

Ledare Grunden för den kristna inställningen i abortfrågan är den skapelsesyn och människosyn som... lördag 4/4 00:00