Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Långsam hantering av friskolors överklaganden

Fler ansöker om att starta friskolor. Och fler får avslag. En ekvation som gör att överklaganden på Skolinspektionens beslut mångdubblats senaste tiden. Och det kan få påtagliga konsekvenser för skolor som väntar på att få starta ny verksamhet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 nov 2011

Förvaltningsrätten i Stock-holm är den instans som mottar överklaganden på Skolinspektionens beslut. När någon vill starta en ny skola eller, som i kristna Kungsgymnasiets fall, ansöker om att få starta nya gymnasielinjer och får avslag, är det hit man överklagar. Hos Förvaltningsrätten finns just nu drygt 330 pågående ärenden, varav ungefär hälften inkommit sedan 1 augusti. Och ingen kan svara på hur länge det dröjer innan man får sitt beslut.
– Jag frågade om tidsaspekten och fick då veta att man inte kan svara på det. Jag bad om en uppskattning mellan tummen och pekfingret men inte heller det kunde man ge, säger Andreas Alnervik, rektor på Kungsgymnasiet i Jönköping.

De har gjort en överklagan efter att deras ansökan om att få starta en samhällsvetenskaplig och en humanistisk linje, i tillägg till estetisk inriktning musik som finns i dag avslogs. Skälen var bland annat osäkra elevprognoser och att man enligt Skolinspektionen hade brister gällande de konfessionella inslagens frivillighet.
– Vi har hela tiden haft det så att de inslagen är frivilliga, men att man ska prata med mig som rektor om man vill avstå. Det har vi nu ändrat till att vi önskar att man ska tala med rektor om man ska utebli, säger Andreas Alnervik.

Han betonar att man i fortsättningen redan vid antagning av en ny elev också ska vara tydligare med sin kristna profil och belysa att de konfessionella momenten finns med.
Skolan valde alltså att överklaga Skolin-spektionens beslut och hoppas nu på en snabb hantering med tanke på att det inte handlar om att bilda en ny verksamhet utan att kunna erbjuda fler linjer.
– Vi vill ju starta hösten 2012, jag hoppas inte överklagandet drar ut så på tiden att vi får vänta ytterligare ett år.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se


>>LÄS MER

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...