Sänd ditt bröd över vattnet för med tiden får du det tillbaka.
Predikaren 11:1

Världen idag

Läkare vill ha nya rutiner för sena aborter

Efter att det stått klart att läkare har försökt att rädda sent aborterade foster som visat livstecken ska nu gynekologer och neonatalläkare försöka enas om nya rutiner för att undvika att dessa situationer uppstår.

Nyheter · Publicerad 17:11, 15 aug 2017

Enligt Socialstyrelsens rättsliga råd, som beslutar om sena aborter, råder det delade meningar om när en sen abort ska vara avslutad.

– Vi anser att aborten ska vara avslutad senast när fostret är 21 veckor och sex dagar gammalt. Annars bryter man mot lagen, men det finns olika synpunkter om detta inom läkarkåren. Vissa anser att aborten kan inledas senast denna dag, vilket kan få till följd att fostret stöts ut efter att abortgränsen passerats, säger Göran Ewerlöf, ordförande i Socialstyrelsens rättsliga råd.

2015 påbörjades 142 aborter under graviditetsvecka 21. Hur många som drog ut på tiden så att fostret stöttes ut i vecka 22 vet ingen.

Överläkare Katarina Strand Brodd på Mälarsjukhuset i Eskilstuna har vid flera tillfällen försökt att rädda livet på foster som aborterats sent. Hittills har inga av dem överlevt.

Svensk förening för obstetrik och gynekologi har kritiserat agerandet. Enligt föreningen är det fel att rädda livet på ett foster som är tänkt att aborteras.

Nu har gynekologer och neonatalläkare skapat en gemensam arbetsgrupp för att förbättra rutinerna. Men frågan är både svår och känslig.

– Om det fanns enkla lösningar då skulle situationen inte ha uppstått, då skulle vi redan ha hittat lösningen, säger Katarina Strand Brodd, som ingår i gruppen.

Hon önskar att alla aborter var avslutade i vecka 22.

– Efter det har vi en ny patient som är ett barn. Och som generellt, om man ser till barn som är födda i vecka 22, inte är ett hopplöst fall – utan har en 40-procentig överlevnad i Sverige.

Det kan samtidigt innebära att abortgränsen måste sänkas.

– Ska aborten vara avslutad vecka 21+6 måste den påbörjas senast vecka 21+2 kanske. Då sänker man i praktiken abortgränsen några dagar, säger hon.

Ingrid Bergelin, läkare vid Mora lasarett och som representerar gynekologerna i läkarnas gemensamma arbetsgrupp, anser å sin sida att aborträtten är mycket viktig.

– Det här är svåra etiska frågeställningar och vi har en abortlag att förhålla oss till, men vi hoppas kunna nå en samsyn vad gäller det här mycket svåra gränsområdet, säger hon.

I Guds närhet skapas en innerlig längtan efter att bli mer lik Jesus Kristus.

Ledarkrönika I församlingsgemenskapen sker tillväxt och fruktbärande i våra liv. För att detta ska ske är... torsdag 28/1 00:30

Därför vaccinerar inte Israel de palestinska araberna

Israelkommentar Israels framgångsrika vaccinations­kampanj mot corona­viruset har fått stor uppmärksamhet världen... torsdag 28/1 00:20