När stormen kommer är det slut med den gudlöse, men den rättfärdige har en evig grund.
Ordspråksboken 10:25

Världen idag

Katarzyna Jachimowicz har förklarat sig beredd att överklaga till Högsta domstolen i Norge, och om nödvändigt gå vidare till Europa­domstolen.

Läkare vägrade sätta in spiral – vann i hovrätten

Sauherad kommun i Norge bröt mot Europakonventionens bestämmelser om samvetsfrihet när man sa upp en läkare som inte velat sätta in spiral. Det slår lagmansretten fast, och går därmed emot tingsrätten.

Nyheter · Publicerad 19:00, 28 nov 2017

Det var i februari i år som tingsrätten i Aust-Telemark i södra Norge gav Sauherad kommun rätt i sin uppsägning av husläkaren Katarzyna Jachimowicz.

Den polskfödda allmänläkaren blev uppsagd i december 2015, med motiveringen att hon inte velat sätta in spiral. Kommunen erbjöd henne först ett avgångsvederlag om hon sade upp sig själv, vilket hon vägrade göra.

Husläkarföreskriften, som kom i januari 2015, skärpte de regler som gäller för att en läkare ska kunna hänvisa till samvetsfrihet. Men Katarzyna Jachimowicz stämde ändå kommunen. Detta med hänvisning till att hon haft en överenskommelse på sin arbetsplats och till Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Tingsrätten gick emellertid på kommunens linje. "Den omständighet att en kvinna som ber om insättning av aborterande spiral hänvisas till en annan läkare än sin husläkare på grund av dennes samvetsförbehåll, utgör enligt rättens synsätt en särbehandling på grund av kön", skrev domstolen.

Nu har alltså den norska lagmansretten, som motsvarar svensk hovrätt, kullkastat det beslutet, även om en av de tre domarna som deltog anmälde en avvikande åsikt.

Domstolen lägger vikt vid att Katarzyna Jachimowicz träffat en överenskommelse om samvetsfrihet inför sin anställning, och konstaterar att insättning av spiral inte hör till de arbetsuppgifter som alla allmänläkare måste kunna utföra.

"[....] det är tveksamt om husläkarföreskriften på ett tillräckligt tydligt och förutsägbart sätt kan förstås som att allmänläkare inte kan åberopa samvetsbetänkligheter", skriver domstolen dessutom om det rådande rättsläget när det gäller samvetsfrihet för läkare.

Men framför allt hänvisar rätten till nionde artikeln i Europa­konventionen om de mänskliga rättigheterna, vilken stadgar rätten tilll tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

"Som det framgår av ärendet har Jachimowicz förklarat att hon bland annat utifrån sin religösa övertygelse anser att livet uppstår vid befruktningen, och att insättning av en kopparspiral därför innebär att bidra till det som kan vara flera aborter", skriver de två domarna som fällde avgörandet.

"Denna uppfattning kan uppfattas som främmande för många i Norge [...], men att det är en minoritet som har denna åsikt i Norge kan inte i sig göra att en handling, som den berörda anser handlar om liv och död, faller utanför Europakonventionens artikel 9".

Det faktum att omkring 30 procent av de norska husläkarna i praktiken inte sätter in spiral, ser rätten som ett tungt vägande argument för att ingreppet inte kan anses vara så nödvändigt för hälsan, att konventionen skulle tillåta att samvetsfriheten åsidosätts.

"Mot bakgrund av detta har majoriteten kommit fram till att föreskrifterna för husläkare måste tolkas i enlighet med Europakonventionens artikel 9 och artikel 14. Detta innebär att en husläkare med samvetsbetänkligheter inte kan förlora sina rättigheter endast på grund av att personen reserverar sig mot att sätta in spiral, om kommunen inte kan visa att detta konkret går ut över patienters möjlighet att kunna få spiral insatt", sammanfattar domstolen sitt beslut.

Ruth Nordström, chefsjurist vid Scandinavian Human Rights Lawyers, välkomnar domen.

– Till skillnad mot i Sverige, där barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen i princip fått yrkesförbud, trots enorm brist på barnmorskor i förlossningsvården, har den norska domstolen slagit fast att man både kan anpassa arbetssituationen och respektera samvetsfrihet, säger hon i ett pressmeddelande.

Till skillnad mot i Sverige /…/ har den norska domstolen slagit fast att man både kan anpassa arbetssituationen och respektera samvetsfrihet.

Det ryska krigshotet är värt att ta på allvar

Ledare Europa står för första gången på länge inför omedelbart krigshot. De senaste dagarna har Sverige... tisdag 18/1 00:10

Bön är en andlig disciplin

Bönekrönika All disciplin kostar något och kräver vår medvetenhet. Nu närmar sig vinter-OS i Kina och de... tisdag 18/1 00:00

Barnmorska efter varje abort: ”Du fick inte leva”

Vården. Hon är för abort och brinner för kvinnovård, men varje gång barnmorskan Shirin* står i sköljrummet...

Sångerna om landet Israel som formar generationer

Israelkrönika Alla som tillbringar en längre period i Israel och rör sig i olika miljöer upptäcker ganska fort...
Följ Världen idag i sociala medier