Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ruth Nordström, jurist med inriktning på människorättsfrågor. Foto: Arash Asadi

”Lagen bör följas, inte skrotas”

Sveriges förbud mot sexköp är ett föredöme i Europa. Snarare än att skrota en verkningsfull lag bör lagen och rättstillämpningen skärpas. Det menar juristen Ruth Nordström, som specialiserat sig på mänskliga rättigheter och trafficking.

Nyheter · Publicerad 00:00, 4 feb 2015

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, ifrågasatte på måndag att den så kallade sexköpslagen från 1999 fått avsedd effekt och efterlyste mer forskning, förbättrade sociala insatser och "en förändrad lagstiftning med ett tydligt rättighetsperspektiv som utgår från människor som erbjuder sex mot ersättning".

Bakgrunden är en kunskapsöversikt som RFSU låtit göra, och som konstaterar att det är svårt att mäta lagens effekt på prostitution och organiserad människohandel i Sverige, samtidigt som de som säljer sex anser att kriminaliseringen delvis hindrar dem från att söka vård och skydd.

Att en legalisering vore fel väg att gå menar många debattörer efter RFSU:s utspel, bland annat Unizon, tidigare Sveriges kvinnojourers riksförbund.

– Lagstiftningen i sig kommer aldrig rätta till alla problem, för det krävs sociala satsningar och samverkan på internationell nivå. Men om samhället inte säger att det inte är okej att köpa någon annan människa, då är det väldigt svårt att berättiga de satsningarna, säger generalsekreterare Olga Persson till Dagens nyheter.

Även Ruth Nordström, jurist med inriktning på människorättsfrågor, anser att sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att bekämpa prostitution och människohandel och ifrågasätter RFSU:s kritik.

– Av 5 000 anmälningar om sexköp sedan lagen infördes, har inga lett till fängelsestraff så det handlar om att skärpa lagen och förändra rättstillämpningen. Detta gäller inte bara sexköpslagen utan även lagen om människohandel, där många mål faller på att beviskraven är för höga, säger hon.

Som ordförande i Scandinavian Human Rights Lawyers har hon initierat en kampanj för att förbättra arbetet mot prostitution och människohandel. Bortsett från skärpt lagstiftning föreslås center med juridisk rådgivning och hälsovård för människor i prostitution, exitprogram med rehabilitering för dem som vill lämna prostitution och effektiva handlingsplaner för att hjälpa offer för människohandel.

– Det är svårare att lämna prostitution och komma ur människohandel i de länder där prostitution är lagligt. Ur det perspektivet är det oroväckande att RFSU nu närmar sig den inställningen, säger Ruth Nordström, och menar att RFSU:s utspel helt saknar ett europeiskt perspektiv.

Hon påpekar att den svenska sexköpslagen lyfts fram som ett gott exempel av José Mendes Bota, som fram till december förra året var Europarådets rapportör för våld mot kvinnor och mottagare av SHRL:s människorättspris.

– I sin rapport "Prostitution, människohandel och modernt slaveri i Europa" konstaterar han att det finns en tydlig koppling mellan prostitution och människohandel, och att vår lag varit ett viktigt verktyg just i att bekämpa människohandel för sexuella ändamål.

José Mendes Bota konstaterar bland annat att människohandel inte gått att kontrollera i en rad länder som valt att legalisera prostitution och se det som ett arbete bland andra, och att stigmat inte nödvändigt försvinner för att sexarbete ses som ett arbete som alla andra.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Antisemitiska åsikter hos visselblåsare

Journalistik. Google svartlistar vissa kristna och konservativa nyhetssidor, enligt visselblåsare. Detta berättade Världen idag och flera andra medier om nyligen....

TV3 kan lära kyrkan om synd och omvändelse

Ledare Sommarens tv-tablåer har som brukligt präglats av repriser. Ett program som har kört mängder med gamla avsnitt är TV3:s Lyxfällan. Egentligen är det...