Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

L-beslut om dödshjälp och samvetsfrihet oroar

Liberalerna beslutade på sitt landsmöte i helgen att markera sitt motstånd mot samvetsfrihet genom att framöver kalla det ”vårdvägran”. Samtidigt tog partiet ett steg närmare att driva frågan om dödshjälp. ”Ska läkare i framtiden tvingas att utföra dödshjälp?” frågar sig Barometerns ledarsida efter de båda besluten.

Nyheter · Publicerad 14:27, 18 nov 2019

– Liberaler har alltid prioriterat skolan.

Så sade partiledaren Nyamko Sabuni i sitt tal på Liberalernas landsmöte. Ett av besluten på skolområdet blev att man ska verka för att förbjuda alla konfessionella inslag under skoldagen, i alla skolor.

Partiet förespråkar nu en ”sammanhållen skoldag utan konfessionella inslag”, där både undervisning och utbildning vid skolor, förskolor och fritidshem är helt rensad från trosuttryck.

Partistyrelsen kördes över i frågan om aktiv dödshjälp, L vill nu att legal eutanasi ska utredas och vill undersöka om andra länders metoder kan tillämpas i Sverige.

– Det handlar om frivillig, självvald dödshjälp för människor där palliativ vård visat sig vara otillräcklig, sade riksdagsledamoten Barbro Westerholm, som länge drivit på för laglig dödshjälp, enligt TT.

Anna Starbrink som representerade partistyrelsen menade att fokus bör vara god vård i livets slutskede.

– Det får aldrig hända någonsin att en enda människa känner sig pressad att avsluta sitt liv, att någon känner sig som en börda för andra eller för samhället och därför väljer att avsluta sitt liv.

En liknande hållning har Mikaela Luthman, överläkare på palliativt centrum vid Stockholms sjukhem.

– Det handlar framför allt om säkerhet. Det är oerhört svårt när man släppt det löst att begränsa det till de fall man kan tycka är solklara, det är väldigt lätt att glida över på fall som är betydligt mer svårbedömda, säger hon till TT.

På tidningen Barometerns ledarsida noterar Martin Tunström att Liberalerna under samma landsmöte visar sin ovilja gentemot samvetsfrihet, och beslutar om att driva på för dödshjälp.

”Ska läkare i framtiden tvingas att utföra dödshjälp?” skriver han.

Tunström påminner om att en begränsning av möjlighet till religiösa inslag också skulle gälla landets flera hundra kristna förskolor ”och är därmed en långtgående inskränkning av valfriheten inom barnomsorgen”.

Liberalernas religionskritiska profil har ytterligare förstärkts med Sabuni vid rodret, menar han.

”Hur länge till orkar den lilla klicken frisinnade vara kvar i partiet när statssekularismen breder ut sig?” skriver Martin Tunström.

Jacob Rudenstrand på Svenska evangeliska alliansen menar i ett Facebookinlägg att om döden förstatligas, istället för att ha sin naturliga gång, tenderar statens ingrepp att öka i omfattning.

”Frivillig dödshjälp tenderar att leda till ofrivillig dödshjälp. Rätten till sin död blir lätt en plikt att dö”, skriver han.

Frivillig dödshjälp tenderar att leda till ofrivillig dödshjälp.

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00